Skatteförvaltningen är bekymrad: Möjligheten att sköta skatteärenden kan avbrytas för 150 000 aktörer vid årsskiftet

Skatteförvaltningens meddelande, 21.9.2020

Cirka 150 000 företag, föreningar, skogssammanslutningar, stiftelser, kommuner, universitet och dödsbon med FO-nummer står vid årsskiftet inför risken att möjligheten att sköta skatteärenden avbryts. Dessa aktörer använder fortfarande tjänsten Katso som läggs ned 31 december 2020. Skatteförvaltningen uppmanar alla dem som använder Katso-auktoriseringar att ta i bruk Suomi.fi-fullmakter så snart som möjligt.

För dem som inte i tid flyttar över till Suomi.fi-fullmakter kan det uppkomma fördröjningar i att lämna skattedeklarationer och anmälningar till inkomstregistret eller i andra myndighetsärenden. Dessa är lagstadgade skyldigheter som leder till påföljder om de inte sköts.

– Det är ytterst viktigt att de som använder Katso-tjänsten utan dröjsmål tar i bruk Suomi.fi-fullmakterna. Enligt den nuvarande takten att flytta över till Suomi.fi-fullmakter ser det ut att skatteärendena för tusentals aktörer inte kan skötas efter årsskiftet. Särskilt oroade är vi över kommuner, föreningar, skogssammanslutningar och övriga mindre aktörer, säger överinspektör Juha Kartano på Skatteförvaltningen.

De flesta av dem som använder fullmakter kan på eget initiativ elektroniskt ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna. Till exempel för skogssammanslutningar och föreningar kan övergången till Suomi.fi-fullmakter förutsätta ett besök på skattebyrån. Därför är det bra att reservera tillräckligt med tid för att sköta ärendet.

Katso-koden har varit en avgiftsfri elektronisk identifierare som Skatteförvaltningen erbjudit företag, samfund och andra organisationer. Med hjälp av den har företagen kunnat använda de e-tjänster som Skatteförvaltningen och andra myndigheter (t.ex. FPA och Tullen) erbjuder. Med hjälp av Katso-koden har aktörer också kunnat ge andra fullmakt att sköta skatteärenden på organisationens vägnar. Från och med ingången av 2021 går det inte längre att använda Katso-koden för att logga in i elektroniska tjänster. I fortsättningen används en personlig stark identifierare (personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort) för att logga in i myndigheternas tjänster.

Cirka 200 000 aktörer har redan slutat använda tjänsten Katso.

På skatt.fi går det att ta reda på om den som använder en Katso-kod och Katso-auktoriseringar för att sköta skatteärenden elektroniskt kan flytta över till att använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller om det krävs ett besök på skattebyrån.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter.


Mer information:
Så här flyttar man över från tjänsten Katso till tjänsten Suomi.fi – webbseminarium 6.10 kl. 13–15 

Suomi.fi-fullmakter