Skatteåterbäringar har i dag betalats ut till de flesta – se de vanligaste orsakerna till att återbäringen inte kommit in på kontot

Skatteförvaltningens meddelande, 4.8.2020

Skatteåterbäringarna för augusti har i dag betalats ut till 1,9 miljoner privatpersoner. De som ännu inte har fått sin återbäring har sin skatteåterbäringsdag mellan september och december. Det skatteåterbäringsbelopp som betalas in på kontot kan dock vara ett annat än det som angetts i beskattningsbeslutet.

Slutdatumet för den egna beskattningen samt skatteåterbäringens utbetalningsdag anges i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt. Tidpunkten för när skatteåterbäringen betalas ut beror på när kundens beskattning har slutförts. För alla kunder har beskattningen inte slutförts än. De får ett nytt beskattningsbeslut före utgången av oktober.

Varför kom inte skatteåterbäringen in på kontot i dag?

Om återbäringen inte har kommit in på kontot kan du kontrollera läget i MinSkatt. Där ser du de vanligaste orsakerna till varför återbäringen inte kommit in på kontot: 

 • Skatteåterbäringen har använts till att betala skatter.

Skatteåterbäring används till betalning av skatter från och med dagen då beskattningen slutförs till och med den 4:e dagen i månaden därpå. Skatteåterbäring används till obetalda skatter genast när beskattningen slutförts och till skatter som förfaller till betalning på deras förfallodag. I fråga om personer som inväntat återbäring i augusti kan det till exempel hända att återbäringen använts till eventuella tidigare skatteskulder redan i juni och till arvsskatt som förfallit till betalning 1.7 på dess förfallodag. Om skatteåterbäringen har använts till att betala skatter har kunden fått ett meddelande om det i sammandragsbrevet.

 • Kunden har kompletterat eller korrigerat sin förhandsifyllda skattedeklaration.

I sådana fall kan återbäringsbeloppet och utbetalningsdatumet ändras. Om utbetalningsdatumet för skatteåterbäringen har flyttats framåt anges detta i det nya beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Det nya beskattningsbeslutet kommer före utgången av oktober. Om du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden får du ett e-postmeddelande när beskattningsbeslutet finns i MinSkatt.

 • Kundens maka eller make har ändrat sin skattedeklaration.

Makars beskattning slutförs alltid samtidigt. Också utbetalningsdatumet för skatteåterbäring är densamma för makar. Om alltså maken har ändrat sin beskattning, kan också utbetalningsdagen för den andra makens skatteåterbäring ändras. Ett nytt beskattningsbeslut där bland annat den nya skatteåterbäringsdagen anges skickas till båda makarna före utgången av oktober.

 • Skatteförvaltningen har från annat håll fått uppgifter som gäller kundens beskattning och beskattningen har därför fortsatt.

I så fall kan återbäringsbeloppet och betalningsdatumet ändras.

 • Skatteförvaltningen har inte rätt kontonummer.

Om kontot har stängts och kunden inte har anmält ett nytt kontonummer till Skatteförvaltningen betalas återbäringen som en betalningsanvisning via OP. Banken skickar ett meddelande när skatteåterbäringen är tillgänglig på något av Andelsbankens kontor som erbjuder kassatjänster. Om du inte vill hämta skatteåterbäringen som betalningsanvisning kan du omgående anmäla kontonumret i MinSkatt. Då betalas återbäringen in på kontot inom cirka fem veckor från skatteåterbäringsdagen.

 • Kunden har skulder som gått till utsökning.

Utsökningsmyndigheten har använt skatteåterbäringen till att betala skulder som gått till utsökning. Kunden har fått besked om detta från utsökningsmyndigheten.

 • Skatteåterbäringen är mindre än 10 euro.
  Om din skatteåterbäring är mindre än 10 euro betalas den inte ut.
 • Uteblivna skattedeklarationer.
  Om du har glömt att lämna en skattedeklaration (till exempel momsdeklarationen) eller om det finns väsentliga brister i deklarationerna betalas skatteåterbäringen inte ut. Återbäringen betalas ut när deklarationsbristerna har korrigerats.

Mer information: