Skatteåterbäring betalas ut till nästan två miljoner skattebetalare i augusti – återbäringsbeloppet kan dock minska

Skatteförvaltningens meddelande, 27.7.2020

Största delen av personkunderna får i år sin skatteåterbäring 4.8. Då får 1,9 miljoner kunder sammanlagt 900 miljoner euro i skatteåterbäring.

Skatteåterbäringarna har inte längre en gemensam utbetalningsdag. Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen beror på när beskattningen slutförs. Beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder. Återbäringsdagen är i början av den andra månaden efter att beskattningen slutförts

— Om beskattningen har slutförts i juni betalas skatteåterbäringen ut 4.8. Dagen då din egen beskattning slutförs och återbäringen betalas ut framgår av beskattningsbeslutet och i MinSkatt, berättar överinspektör Tarja Tapio från Skatteförvaltningen.

I september får uppskattningsvis 0,7 miljoner kunder skatteåterbäring. Det totala beloppet av återbäringar som betalas ut uppgår då till cirka 500 miljoner euro. Resten av skattebetalarna som får skatteåterbäring får sina återbäringar senast i början av december.

Du får inte nödvändigtvis lika mycket i skatteåterbäring som det står i beskattningsbeslutet

Beloppet eller betalningsdatumet på skatteåterbäringen kan ändras om

  • du eller din make eller maka har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
  • Skatteförvaltningen har fått in uppgifter som påverkar beskattningen från exempelvis arbetsgivare
  • din skatteåterbäring har använts som betalning för skatter eller sådana fordringar som är i utsökning

— Alla privatpersoners inkomstbeskattning slutförs före utgången av oktober. Efter det sker det inte längre några ändringar i beskattningen eller i skatteåterbäringens utbetalningsdag, berättar Tapio.

Om en kund har obetalda skatter på dagen då beskattningen slutförs, används skatteåterbäringen som betalning för den förfallna skatten. Dessutom används skatteåterbäringar som betalning för förfallna skatter på dessa skatters förfallodagar från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4 dagen i följande månad.

— Om en kund vars beskattning har slutförts i juni har arvsskatt att betala, har skatteåterbäring använts för att betala arvsskatten på dess förfallodag 1.7. I sådana fall har den eventuella egna inbetalningen använts till den följande arvsskatteraten. Om det inte finns kommande skatterater återbetalas inbetalningen, säger Tapio.

Meddelandet om att skatteåterbäringen har använts finns i MinSkatt och i sammandragsbrevet som skickas i början av följande månad.

Kontonumret saknas för 40 000 mottagare av skatteåterbäringar – anmäl ditt kontonummer i dag

Om Skatteförvaltningen inte har mottagarens kontonummer kan skatteåterbäringen inte betalas på kontot. Du måste anmäla ditt kontonummer till Skatteförvaltningen själv.

— Om din skatteåterbäring betalas ut i augusti hinner du anmäla ditt kontonummer ännu i dag, dvs. 27.7. Det lönar sig att anmäla kontonumret via MinSkatt, vilket är enkelt och tryggt. Kom också ihåg att om du exempelvis har bytt bank ska du anmäla den nya bankkontouppgiften till Skatteförvaltningen, påpekar Tapio.

Om Skatteförvaltningen inte har ditt kontonummer betalas den eventuella skatteåterbäringen till dig som en betalningsanvisning, dvs. pengarna skickas via OP. Andelsbankerna tar ut en avgift enligt sina servicetariffer för inlösen av en betalningsanvisning.

Förfallodagen för de flestas kvarskatter är i början av augusti

De flesta av privatpersonerna som måste betala kvarskatt har den första ratens förfallodag redan 3.8. Då ska ca 330 000 kunder betala sammanlagt ca 105 miljoner euro i kvarskatt. Det lönar sig att betala skatten senast på förfallodagen, eftersom dröjsmålsränta börjar löpa på den obetalda skatten redan dagen efter förfallodagen. Uppgifter som behövs för betalningen framgår av beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Tarja Tapio uppmanar också till tålmodighet.

— Om du har fått ett nytt beskattningsbeslut ska du kontrollera kvarskattebeloppet och förfallodagen i det senaste beskattningsbeslutet och betala skatten enligt uppgifterna i det senaste beslutet efter att din beskattning har slutförts. Du ser alltid de aktuella uppgifterna i MinSkatt. I MinSkatt kan du också till exempel kontrollera skattens belopp och förfallodag samt behändigt betala skatten.

Läs mer: