Möjligheten att sköta skatteärenden riskerar att avbrytas för 130 000 olika aktörer vid årsskiftet

Skatteförvaltningens meddelande, 9.11.2020

Skatteförvaltningen är fortfarande bekymrad för hur företag, föreningar, skogsammanslutningar, kommuner och stiftelser sköter sina skatteärenden efter årsskiftet. Dessa aktörer använder fortfarande tjänsten Katso när de sköter skatteärenden även om tjänsten tas ur bruk den 31 december 2020. Skatteförvaltningen uppmanar alla dem som använder Katso-auktoriseringar att genast ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna.

Ofta sköts företagets eller något annat samfunds skatteärenden av en fullmaktshavare (till exempel en bokföringsbyrå) på företagets vägnar. Det har varit möjligt att ge fullmakter i tjänsten Katso eller i Suomi.fi. I fortsättningen är endast Suomi.fi-fullmakterna i bruk.

För de företag, samfund och andra organisationer som inte i tid går över till att använda Suomi.fi-fullmakter kan det uppkomma fördröjningar i att lämna skattedeklarationer, anmälningar till inkomstregistret eller i andra myndighetsärenden. Dessa är lagstadgade skyldigheter som leder till påföljder om de inte sköts.

– Det ser ut att tusentals aktörer inte kan sköta sina skatteärenden efter årsskiftet, säger överinspektör Juha Kartano på Skatteförvaltningen.

Över 220 000 aktörer hade redan slutat använda tjänsten Katso före utgången av oktober 2020.

För en del företag och organisationer krävs en fullmaktsansökan för att ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna

De flesta av dem som använder tjänsten Katso kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna elektroniskt på eget initiativ.

– En del av dem måste lämna en fullmaktsansökan. Det lönar sig att lämna ansökan så snart som möjligt eftersom behandlingstiden är cirka 2–3 veckor. Särskilt bekymrade är vi över till exempel offentliga samfund, kommuner och skogssammanslutningar som måste lämna en ansökan, säger Juha Kartano.

Fullmaktsansökan kan skickas elektroniskt, per post eller lämnas till skattebyrån.

På skatt.fi går det att ta reda på om de som använder en Katso-kod och Katso-auktoriseringar för att sköta skatteärenden, direkt kan gå över till att använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter elektroniskt eller om det krävs en fullmaktsansökan.

Bakgrund: Från tjänsten Katso till Suomi.fi

  • Katso-koden har varit en avgiftsfri elektronisk identifierare som Skatteförvaltningen erbjudit företag, samfund och andra organisationer.
  • Med hjälp av en Katso-kod har företagen kunnat använda de e-tjänster som Skatteförvaltningen och andra myndigheter (t.ex. FPA och Tullen) erbjuder. Med hjälp av Katso-koden har aktörer också kunnat ge andra personer och företag fullmakter att sköta skatteärenden på organisationens vägnar.
  • Från ingången av 2021 går det inte längre att använda Katso-koden för att identifiera sig i elektroniska tjänster. Från och med 2021 sker identifieringen till tjänster hos myndigheterna genom att använda en personlig stark identifierare, det vill säga personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort.
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter. I tjänsten Suomi.fi-fullmakter går det att ge andra personer, företag eller organisationer en fullmakt, det vill säga rätt att sköta ärenden på sina, ett företags eller en organisations vägnar. I tjänsten går det också att be om rätt att sköta ärenden på någon annans vägnar.
  • Tjänsten Suomi.fi-fullmakter ersätter tjänsten Katso från ingången av 2021.

Tidigare om ämnet:
21.9 Skatteförvaltningen är bekymrad: Möjligheten att sköta skatteärenden kan avbrytas för 150 000 aktörer vid årsskiftet