Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Inkomstskattestatistiken för 2019 offentliggörs: Antalet personer som fått skattepliktiga inkomster ligger på det föregående årets nivå – statistikuppgifter om privatpersoner är allmänt tillgängliga i stor utsträckning

Skatteförvaltningens meddelande, 18.12.2020

De skattepliktiga inkomsterna för privatpersoner ökade år 2019 med 2,8 procent från året innan. Antalet personer som fick skattepliktiga inkomster stannade i det närmaste på samma nivå som året innan. Förvärvsinkomsterna ökade med 3,2 procent och de skattepliktiga kapitalinkomsterna minskade med 2 procent. Uppgifterna framgår av den skattestatistik för 2019 som publicerats idag. Skatteförvaltningen erbjuder statistikuppgifter om privatpersoner, till exempel per inkomst- och åldersklass, kommun- och postnummerspecifikt.

Statistikuppgifterna är fritt tillgängliga för alla på skatt.fi. På webbplatsen finns också en analys av skatteåret 2019.

Av inkomstskatteuppgifterna är offentliga exempelvis uppgifterna om de förvärvs- och kapitalinkomster som beskattas i statsbeskattningen.

På skatt.fi berättas det närmare om vilka uppgifter om skatteuppgifterna som är offentliga och vilka inte.

Progressionen i beskattningen syns i statistiken

Mest inkomstskatt genererar de personer i Finland som tjänar 30 000–40 000 euro om året. De är också till antalet den största gruppen löntagare. Progressionen i beskattningen av förvärvsinkomsterna syns i statistiken: den andel av inkomstskattepotten som samlas in av dem som tjänar 40 000 euro eller mer om året är större än deras andel av de skattepliktiga inkomsterna i alla inkomstklasser.

Verohallinto2020_v2_2 vaihtoehtoinen_sv.png

Pensionsinkomsterna och de övriga förvärvsinkomsterna framhävs för dem som har låga inkomster

Privatpersonerna får löneinkomster, pensionsinkomster och övriga förvärvsinkomster på vilka de betalar skatt. Den största inkomstposten för personer av dessa tre är löneinkomsterna vars andel av inkomsterna är 67 procent. Pensionernas andel av inkomsterna är cirka 24 procent och de övriga förvärvsinkomsternas 9 procent. Till övriga förvärvsinkomster hör exempelvis företagarinkomster, inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningar och olika dagtraktamenten, till exempel föräldradagpenning.

Bland dem som har låga inkomster framhävs pensionerna och de övriga förvärvsinkomsterna. Löneinkomsterna skapar över hälften av inkomstklassens totala inkomster först när personerna tjänar över 30 000 euro om året.

Verohallinto2020_v2_1_sv.png

Utdrag ur inkomstskattestatistiken 2019

Skatteförvaltningen har gjort färdigt några sådana selektioner av inkomstskattestatistiken som exempelvis redaktionerna kan använda:

Mer information:
Skattestatistiken för 2019 på skatt.fi

Artikel på skatt.fi: Skatteförvaltningens statistik över privatpersonernas inkomster, avdrag och skatter för 2019

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2020