I början av augusti är det skattebetalningssäsong för privatpersoner – e-fakturan underlättar betalningen

Skatteförvaltningens meddelande, 8.7.2020

För över 2 miljoner kunder infaller förfallodagen för fastighetsskatten eller kvarskatten under den första veckan i augusti. Båda skatterna förfaller till betalning för många kunder under veckan i fråga. Början av augusti är således den livligaste skattebetalningstiden för flera privatpersoner. Man kan beställa en e-faktura på både kvarskatt och fastighetsskatt som gör det lättare att betala och komma ihåg förfallodagarna.

Cirka 105 miljoner euro i kvarskatt och över 310 miljoner i fastighetsskatt ska betalas

För de flesta privatkunder infaller den första förfallodagen för kvarskatt på måndagen 3.8. På denna förfallodag samlas det in skatter för ett belopp på cirka 105 miljoner euro. Om kunden har 170 euro eller mer i kvarskatt att betala infaller förfallodagen för den andra raten 1.10.

Torsdagen 6.8 är den första förfallodagen för fastighetsskatten för de flesta. Sammanlagt samlas det då in drygt 310 miljoner euro i skatter. Om fastighetsskatten för kunden är 170 euro eller mer ska den andra raten betalas 6.10.

Det är viktigt att observera att förfallodagarna för fastighetsskatten har ändrats från i fjol. Fastighetsbeskattningen slutförs i år för första gången vid olika tidpunkter för olika kunder. Därmed är förfallodagarna kundspecifika. Den egna förfallodagen samt det belopp som ska betalas visas i fastighetsbeskattningsbeslutet och i MinSkatt. Från och med i år kan fastighetsskatten också betalas i MinSkatt.

Det är lättare att betala skatter med en e-faktura

Med en e-faktura som beställs i din egen nätbank kan man undvika de vanligaste fallgroparna i skattebetalningen, det vill säga att man glömmer förfallodagen och matar in betalningsuppgifterna fel.

För att kunden ska hinna få en e-faktura på sina skatter som ska betalas i augusti ska beställningen göras i nätbanken senast tre veckor före skattens förfallodag.

E-fakturan är främst avsedd för privatpersoner.

Det är möjligt att beställa en e-faktura från Skatteförvaltningen både på fastighetsskatten och på kvarskatten. Man kan också få en e-faktura på förskottsskatten. Genom att göra en e-fakturabeställning får man i fortsättningen en e-faktura på dessa skatter om man har av dem att betala.

E-fakturan kommer till den egna nätbanken cirka två veckor före förfallodagen för skatten.

Läs mer: