Förfallodagen för fastighetsskatt är för de flesta i år redan i början av augusti – på torsdag betalar 1,9 miljoner kunder sin skatt

Skatteförvaltningens meddelande, 5.8.2020

Den första förfallodagen för fastighetsskatt är i år för 1,9 miljoner kunder torsdagen den 6 augusti. Jämfört med tidigare år förfaller fastighetsskatten för många till betalning nu över en månad tidigare. Betalningsuppgifterna för fastighetsskatten finns i MinSkatt i år för första gången och skatten kan också betalas i MinSkatt.

Nästan 1,9 miljoner privatpersoner betalar fastighetsskatt den 6 augusti. Detta antal utgör cirka 90 procent av alla som ska betala fastighetsskatt, varför början av augusti är den överlägset livligaste tiden för betalning av fastighetsskatt. I augusti förfaller sammanlagt cirka 318 miljoner euro i fastighetsskatt till betalning.

Vad har ändrats i betalningen av fastighetsskatt?

 • De flesta av kunderna har sin första förfallodag för fastighetsskatt redan 6.8 och förfallodagen för den eventuella andra raten är 6.10. Under tidigare år har förfallodagar för alla varit i september och oktober.
 • Du hittar betalningsuppgifterna för fastighetskatten nu i MinSkatt och du kan också betala skatten där. Betalningsuppgifterna finns dock fortfarande också i fastighetsbeskattningsbeslutet.
 • Referensnumren och kontonumren för fastighetsskatt har ändrats sedan i fjol! Varje fastighetsskattskyldig har ett eget referensnummer för fastighetsskatt. Betala din egen andel av skatten på exempelvis den samägda fastigheten med ditt eget referensnummer.
 • Fastighetsbeskattningen slutförs i år för första gången flexibelt. Det betyder att kunderna kan ha olika förfallodagar för fastighetsskatt. Fastighetsskattens första förfallodag är beroende på kund tidigast i juli och senast i december. Du ser din förfallodag, skattebeloppet och de övriga betalningsuppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet och i MinSkatt.
 • Om du eller din make eller maka har gjort ändringar i uppgifterna om den fastighet som ni äger tillsammans, kan de ursprungliga förfallodagarna för fastighetsskatten ändras. Även fastighetsskattebeloppet kan öka eller minska.
 • Om du får skatteåterbäring i augusti eller september använder Skatteförvaltningen den inte för fastighetsskatt som förfaller till betalning den 6 augusti. Du ska betala fastighetsskatten senast på förfallodagen.

Och vad har inte ändrats?

 • Fastighetsskatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.2020.
 • Alla kunder fick ett fastighetsbeskattningsbeslut i mars–april. I fastighetsbeskattningsbeslutet ser du de uppgifter som du behöver för betalning av skatten.
 • Du kan betala fastighetsskatten i MinSkatt eller fortfarande också i din nätbank. Se till att du använder uppgifterna i det innevarande årets fastighetsbeskattningsbeslut eftersom både Skatteförvaltningens kontonummer och ditt personliga referensnummer för fastighetsskatt har ändrats sedan i fjol.
 • Använd alltid den persons referensnummer för fastighetsskatt vars fastighetsskatt du betalar. Exempelvis makens eller makans fastighetsskatt ska betalas med hens eget referensnummer för fastighetsskatt. Du kan inte heller betala hela fastighetsskatten för den fastighet som ni äger tillsammans endast med en skattskyldigs referensnummer.
 • Betalningsraterna är två om fastighetsskatten är 170 euro eller mera.
 • Om du betalar fastighetsskatten för sent måste du också betala dröjsmålsränta.

Läs mer: