För redaktionernas kännedom: De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna för 2019 ställs ut 3.11.2020

Skatteförvaltningens meddelande, 18.9.2020

Uppgifterna blir färdiga snabbare än uppskattat.

Vissa inkomstbeskattningsuppgifter om privatpersoner och samfund är offentliga enligt lagen. Skatteförvaltningen publicerar inkomstbeskattningsuppgifterna så fort som möjligt efter att beskattningen för de sista kunderna har slutförts i slutet av oktober. 

I år blir uppgifterna färdiga och kan publiceras en dag tidigare än meddelat redan på tisdagen den 3 november.  Ändringen av tidsplanen stöder den samhälleliga diskussionen om beskattningen eftersom möjligheterna till skattediskussioner annars skulle vara begränsade på grund av att resultaten av presidentvalet i Förenta staterna blir färdiga samma dag.

Den 3 november erbjuder vi massmedierna tjänster som anknyter till de offentliga uppgifterna. Vi berättar om de praktiska arrangemangen så snart som möjligt.

Vi erbjuder statistik och hjälp med att tolka den

Medierna har tillgång till en allt bredare statistikdatabas: Skatteförvaltningens statistikdatabas 

Statistikdatabasen ger bakgrundsfakta till de offentliga uppgifterna om inkomster, skatter och avdrag för personer. Dessa uppgifter har vi nu delat in i klasser enligt postnummer, typ av familj och utbildningsnivå.

I databasen finns det för närvarande statistik om 2018 och tidigare skatteå. Uppgifterna om skatteåret 2019 får vi in i databasen vid månadsskiftet november-december. Samtidigt publicerar vi också en noggrannare analys av inkomstbeskattningen för skatteåret 2019.

Vi hjälper gärna medierna att utnyttja skattestatistiken. Det går till exempel att beställa en Teams-presentation om användningen av statistikdatabasen eller att be om hjälp att tolka statistiken.

Mer information: Anvisning till massmedier: Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2019