Får du hyresinkomster? Kom ihåg de här fem sakerna i skattedeklarationen!

Skatteförvaltningens meddelande, 14.4.2020

Inkomster från uthyrning av en bostad eller annan egendom är skattepliktiga inkomster som du ska ange i skattedeklarationen. Detta gäller också korttidsuthyrning och de inkomster som du har fått via olika plattformar, såsom Airbnb.

De förhandsifyllda skattedeklarationerna kan nu granskas och kompletteras i MinSkatt och per post är de framme hos kunderna under april. Kontrollera dina hyresinkomster i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om uppgifterna är rätt behöver du inte göra något. Om du märker fel eller brister i uppgifterna ska du helst korrigera eller komplettera dem i MinSkatt.

Ange också inkomster från uthyrning av annan egendom än bostad

I skattedeklarationen ska du också ange inkomster av korttidsuthyrning av bostad och de inkomster som du har fått via plattformstjänster på nätet, såsom Airbnb. Det lönar sig att komma ihåg att också hyresinkomster från uthyrning av annan egendom än bostad, till exempel husvagn, lagerutrymme eller släpkärra, ska anges i skattedeklarationen.
Ledande skattesakkunnig Teppo Noopila berättar att Skatteförvaltningen följer upp och övervakar deklarationsuppgifter om sådan hyresverksamhet som sker via e-tjänster.
– Vi får också uppgifter om hyresverksamhet av utomstående uppgiftslämnare och vi utnyttjar dessa i vår övervakning. Vi har observerat att det kan hänföra sig grå ekonomi till nya fenomen, men vid deklarationsbrister är det ofta fråga om att hyresvärden inte vet vad allt hen ska deklarera, säger Noopila.

Fem tips för att deklarera hyresinkomster av bostad

 1. Ta färdigt fram de uppgifter som du behöver
  Hyresinkomsterna anges lägenhets- eller fastighetsspecifikt. Om du har många uthyrda lägenheter ska du ange uppgifterna om varje objekt separat. Du behöver följande uppgifter om varje objekt:
  • FO-nummer och namn på husbolaget / fastigheten
  • uppgifter om hyresgästen. Om objektet har haft flera kortvariga hyresgäster ska du i namnkolumnen skriva texten ”Flera hyresgäster”.
  • hyrestiden
  • inkomsterna
  • uppgifterna om utgifterna för hyresverksamheten
 2. Ange endast de uppgifter som det frågas om
  Bifoga inte kvitton eller andra verifikationer till skattedeklarationen. Bevara dem dock eftersom Skatteförvaltningen begär dem vid behov. Kvitton och verifikationer som hänför sig till hyresinkomster ska sparas i sex år efter skatteårets utgång.
 3. Dra av de utgifter i beskattningen som anknyter till hyresverksamheten
  Du får dra av de utgifter som hänför sig till hyresverksamheten. Sådana är bland annat
  • direkta utgifter för att skaffa hyresgäster, exempelvis arvodet till Airbnb eller någon annan förmedlare
  • den del av de fasta kostnaderna för bostaden (t.ex. skötselvederlaget) som hänför sig till hyrestiden
 4. Deklarera i MinSkatt
  Skicka de kompletterade uppgifterna helst i MinSkatt senast på den utsatta dagen. I år finns det tre olika utsatta dagar 5.5, 12.5 och 19.5. Din utsatta dag ser du i den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt. Om du har gjort ett ändringsskattekort i början av året och då angett fullständiga uppgifter om dina uthyrda bostäder visas uppgifterna färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen.
 5. Även sporadisk uthyrning av en bostad kan påverka den skattefria försäljningen av bostaden
  Om du utan avbrott har bott två år i en bostad som du äger, kan du sälja den skattefritt. Observera att uthyrning av hela bostaden, även för en kortare tid, avbryter perioden av eget bruk av bostaden. Detta kan påverka beskattningen av överlåtelsevinsten av bostaden.

Hjälp med att deklarera