Du som distansarbetar: Undvik kvarskatter nästa år genom att kontrollera resekostnaderna på skattekortet

Skatteförvaltningens meddelande, 23.9.2020

Skatteförvaltningen uppmanar dem som flyttat över till distansarbete att fästa uppmärksamhet på avdragen på skattekortet. På grund av distansarbete får alla inte avdraget för resor mellan hemmet och arbetsplatsen i år.

Självriskandelen för resekostnader är 750 euro i år. Om kostnaderna blir större än självriskandelen, kan kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen deklareras i beskattningen och ett skatteavdrag fås för dem. Resekostnader kan dras av i beskattningen upp till 7 000 euro.

I fjol hade cirka 800 000 löntagare avdragbara kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. I år är situationen en annan, säger överinspektör Päivi Ylitalo.

– Om du har resekostnader på skattekortet för i år och huvudsakligen distansarbetar, lönar det sig att genast uppdatera skattekortet. När avdragen faller bort kan skattesatsen höjas men när ändringsskattekortet görs nu fördelas höjningen jämnt på slutet av året. Om skattekortet inte uppdateras nu kan det förväntas att kvarskatterna blir betydande nästa år, säger Ylitalo.

Så här kan kostnader för distansarbete utnyttjas i beskattningen

Även om många av dem som distansarbetar inte har möjlighet att dra av resekostnader går det i beskattningen att dra av kostnader för distansarbete.

De utgifter för distansarbete som arbetsgivaren inte ersätter löntagaren kan i beskattningen dras av som utgifter för förvärvande av inkomst. Utgifter för förvärvande av inkomst kan exempelvis vara de kostnader som löntagaren själv betalar för datakommunikation och periferienheter till datorn samt avdrag för arbetsrum.

Varje löntagare får automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst. Utgifterna ska deklareras endast om kostnaderna i sin helhet överstiger 750 euro.

Köpte du en ny bildskärm för distansarbete eller använder du din egen nätanslutning? Du kan dra av kostnaderna som utgifter för förvärvande av inkomst

Om löntagaren har köpt hem en ny bildskärm, en mus eller andra arbetsredskap i år kan kostnaderna dras av i beskattningen. Kostnaderna deklareras som utgifter för förvärvande av inkomst.

Också kostnader för datakommunikation kan dras av som utgifter för förvärvande av inkomst. Löntagaren kan dra av hälften av de totala kostnaderna för datakommunikationen om förbindelsen delvis används för arbete.

Avdrag för arbetsrum täcker fasta utgifter för distansarbete

Avdraget för arbetsrum täcker hyran, möblerna (exempelvis elbord, stol), belysningen, elektriciteten, värmen och städningen.

• Avdraget för arbetsrum är 900 euro om dina distansarbetsdagar utgör mer än hälften av arbetsdagarna under året.
• Avdraget för arbetsrum är 450 euro om dina distansarbetsdagar utgör högst hälften av alla dina arbetsdagar under året.

Gör ett ändringsskattekort

Päivi Ylitalo påminner att avdragen kan anges på skattekortet redan nu. Om avdragen läggs till skattekortet ska ett nytt ändringsskattekort göras på samma gång.

– Om avdragen läggs till skattekortet finns uppgifterna sedan färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren. Avdragen behöver inte anges på skattekortet, utan de kan deklareras också på våren när de utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen infaller.

I varje fall lönar det sig för alla löntagare att kontrollera inkomstgränsen på skattekortet. På detta sätt går det att undvika kvarskatt nästa år eller få de skatteåterbäringar som utbetalas nästa år i sin användning redan nu. Skattekortet kan göras i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.

Mer information:
Distansarbete och avdrag, anvisningar på skatt.fi 
Så här gör du ett skattekort