Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Det går nu att få skatteavdrag också för sporadiskt arbete på distans

Skatteförvaltningens meddelande, 17.12.2020

I år går det för första gången att få avdrag för arbetsrum även för sporadiskt distansarbete. Skatteförvaltningen har fattat beslut om beloppen av de schablonmässiga avdragen för arbetsrum för 2020. Det schablonmässiga avdraget för arbetsrum är högst 900 euro.

Distansarbetet har ökat på grund av den exceptionella situationen. Därför utvidgas rätten att i beskattningen dra av för distansarbete: ett avdrag för arbetsrum kan också deklareras för sporadiskt distansarbete under det innevarande året.

Det schablonmässiga avdraget för arbetsrum täcker hyran för arbetsrummet, möblerna, belysningen, elektriciteten, värmen och städningen. Det schablonmässiga avdraget för arbetsrum bestäms enligt antalet distansarbetsdagar. Avdraget för arbetsrum är personligt: båda makarna kan få det schablonmässiga avdraget om de arbetar på distans.

Eurobelopp för den schablonmässiga avdraget för arbetsrum.
Antalet distansarbetsdagar Schablonmässigt avdrag för arbetsrum
Personen distansarbetar över 50 % av det totala antalet arbetsdagar 900 €
Personen distansarbetar högst 50 % av det totala antalet arbetsdagar 450 €
Personen arbetar sporadiskt på distans 225 €


 
I stället för det schablonmässiga avdraget för arbetsrum kan löntagaren också dra av de faktiska kostnaderna för arbetsrummet. De faktiska kostnaderna kan dras av om en betydande del av arbetet utförs hemma.

Av de faktiska kostnaderna ska på begäran lämnas en redogörelse och verifikat. Avdragbara utgifter kan vara exempelvis utgifter för hyra, belysning och uppvärmning samt möbler. Arbetsrummets möbler är exempelvis ett arbetsbord och en arbetsstol. Om makarna yrkar på avdrag enligt de faktiska kostnaderna, ska avdragsbeloppet fördelas mellan makarna enligt en framlagd redogörelse.

Deklarera utgifter för förvärvande av inkomst i beskattningen endast om kostnaderna överstiger 750 euro

Kostnader som anknyter till distansarbete är sådana utgifter för förvärvande av inkomst som dras av från löneinkomsterna och som sänker beloppet av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Om du får löneinkomster får du automatiskt ett avdrag på 750 euro som anknyter till kostnader för förvärvande av inkomst. Skatteförvaltningen gör avdraget på dina vägnar.

– Det lönar sig alltså att deklarera utgifter för förvärvande av inkomst endast om utgifterna överskrider 750 euro. Till exempel om din enda utgift för förvärvande av inkomst är att du har arbetat högst hälften av arbetsdagarna under året på distans och du är berättigad till det schablonmässiga avdraget för arbetsrum på 450 euro, behöver kostnaderna inte deklareras, säger Minna Palomäki på Skatteförvaltningen.

Avdrag för förvärvande av inkomst kan utöver avdraget för arbetsrum beviljas för arbetsredskap, såsom dator och bildskärm samt dataförbindelse. Kostnader för dataförbindelser får dras av i beskattningen enligt följande:

  • 50 % av kostnaderna, om förbindelsen används delvis i arbetet.
  • 100 % av kostnaderna, om förbindelsen används i huvudsak i arbetet.

Om utgifterna för förvärvande inkomst överstiger 750 euro per år, ska utgifterna deklareras i sin helhet.

Det ökade distansarbetet syns i Skatteförvaltningens statistik

År 2019 fick knappa 100 000 kunder avdrag för arbetsrum. Sammanlagt beviljade Skatteförvaltningen cirka 73 miljoner euro i avdrag för arbetsrum. Det genomsnittliga avdragsbeloppet var 737 euro.

Så här anger du de avdrag som anknyter till distansarbete

I MinSkatt kan du redan nu ange kostnader för 2020 för din beskattning. På skatt.fi finns anvisningar om hur avdrag för arbetsrum och övriga utgifter för förvärvande av inkomst ska anges.

Om du anger dessa i början av 2021 finns uppgifterna redan färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får senare på våren. Uppgifterna om avdragen ska anges senast på senvåren på den egna utsatta dagen för skattedeklarationen.

 

Mer information:
Distansarbete och avdrag – skatt.fi

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2020