Den 6 juli betalar samfund totalt mer än 455 miljoner euro i fastighetsskatt

Skatteförvaltningens meddelande, 2.7.2020

Fastighetsbeskattningen slutförs i år för första gången vid olika tidpunkter för olika kunder. Förfallodagarna är nu kundspecifika och fastighetsskatt betalas med andra ord inte längre endast i september och oktober. Förfallodagarna och beloppet på fastighetsskatten finns i fastighetsbeskattningsbeslutet och i MinSkatt.

För den största delen av samfunden är den första förfallodagen för fastighetsskatten den 6 juli 2020, och då betalas sammanlagt ca 455 miljoner euro i skatt. Det är en av de mest betydande förfallodagarna när det gäller det totala beloppet skatter. Den andra förfallodagen för denna grupp är den 7 juli.

De flesta privatpersonerna betalar fastighetsskatt den 8 augusti. På detta datum betalas det sammanlagt ungefär 318 miljoner euro i skatter. Denna grupp betalar den andra raten fastighetsskatt den 6 oktober.

Förfallodagarna och skattebeloppet finns i fastighetsbeskattningsbeslutet

Kunderna ser sina förfallodagar och beloppet på fastighetsskatten i fastighetsbeskattningsbeslutet. Beslutet har skickats per post i mars och det finns också i MinSkatt, så det är tillgängligt även om brevet inte längre finns kvar.

Om en kund har tagit i bruk de elektroniska Suomi.fi-meddelandena finns fastighetsbeskattningsbeslutet endast i MinSkatt.

Om kunden har korrigerat beslutet kan det hända att förfallodagarna för fastighetsskatten har skjutits framåt. Skatten ska betalas enligt det slutliga beslutet. Fastighetsbeskattningsbeslutet anländer till kunden senast i oktober.

Samfundskunder får endast ett fastighetsbeskattningsbeslut, även om de äger fastigheter i flera kommuner. Tidigare har det fattats ett separat fastighetsbeskattningsbeslut för varje kommun där ett samfund äger fastigheter.

Viktigt med rätt referensnummer

När fastighetsskatt betalas ska referensnumret för fastighetsskatt användas. Referensnumret finns i fastighetsbeskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Fastighetsskatt som betalats med fel referensnummer riktas inte rätt, vilket betyder att skatten inte registreras som betalad och dröjsmålsränta ackumuleras på den.

Om fastighetsskatten betalas i MinSkatt överförs de korrekta betalningsuppgifterna automatiskt till betalningsunderlaget. När man betalar via MinSkatt är betalningsdagen alltid innevarande dag. Skatten kan också betalas i nätbanken med hjälp av de betalningsuppgifter som finns i fastighetsbeskattningsbeslutet eller de giroblanketter som skickats tillsammans med beslutet.

Läs mer: