Deklarera dina skatter med ro – Skatteförvaltningen erbjuder tips för att kontrollera och komplettera skattedeklarationen

Skatteförvaltningens meddelande, 27.4.2020

Den utsatta dagen för att lämna deklarationen är för lön- och pensionstagare 5.5, 12.5 eller 19.5. Skatteförvaltningen har samlat tips på hur det går smidigt att kontrollera och komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen.


Tips 1: Var ute i god tid

Kontrollera din utsatta dag i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du har fått hem per post eller i MinSkatt och var ute i god tid före den utsatta dagen. Snabbast och lättast kontrollerar och kompletterar du din skattedeklaration i MinSkatt.

Tips 2: Ta fram alla de uppgifter som behövs. Observera att du nu kontrollerar och kompletterar skattedeklarationen för 2019

Innan du börjar kontrollera och komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration ska du ta fram alla nödvändiga uppgifter, såsom lönebesked, eventuella fakturor som berättigar till hushållsavdrag och även uppgifter om inkomster av och kostnader för hyresverksamhet. Om du har resekostnader som överstiger självriskandelen på 750 euro ska du beräkna färdigt kostnaderna för hela året.

Tips 3: Kontrollera. Om uppgifterna i deklarationen är rätt ska du inte göra någonting.

Kontrollera din förhandsifyllda skattedeklarationen i den A4-utskrift som du har fått hem eller i MinSkatt. Om uppgifterna om dina inkomster och avdrag är rätt behöver du inte göra någonting. Den förhandsifyllda skattedeklarationen behöver inte bekräftas.

Tips 4: Saknas inkomster? Komplettera dem i MinSkatt.

Skatteförvaltningen får mycket uppgifter till den förhandsifyllda skattedeklarationen av utomstående uppgiftslämnare, såsom arbetsgivare och banker. Det lönar sig att kontrollera löneinkomsterna särskilt noggrant om du har flera arbetsgivare, och komplettera eller korrigera inkomsterna vid behov.

Alla uppgifterna är inte tillgängliga för beskattaren och därmed ska kunden deklarera dem själv. Uppgifter som du ska deklarera själv är exempelvis hyresinkomster.

Tips 5: Kom ihåg avdragen!

Kunden ska själv deklarera avdragen. De vanligaste avdragen är resekostnader och hushållsavdrag.

  • Du kan dra av resekostnaderna om de under året överstiger självrisken på 750 euro.
  • Hushållsavdrag får du för det underhålls- och ombyggnadsarbete, hushållsarbete, såsom städning, trädgårdsarbete och installation av datorer samt för vård och omsorgsarbete, såsom vård och omsorg av barn och åldringar, som utförts hemma eller i fritidsbostaden. Självrisken för hushållsavdrag är 100 euro och maximiavdraget 2 400 euro per person för 2019.
  • Skatteförvaltningen gör automatiskt ett avdrag för förvärvande av inkomst på 750 euro för alla löntagare vilket täcker kostnader för förvärvande av löneinkomster. Dessa kostnader är exempelvis kostnader för arbetsrum, egna arbetsredskap och facklitteratur. Om kostnaderna överstiger gränsen på 750 euro ska du ange avdragen enligt de faktiska kostnaderna.

Tips 6: Bifoga inte verifikationer men spara dem.

Bifoga inte verifikationer eller redogörelser till din skattedeklaration. Kvitton och verifikationer ska du dock spara i sex år. Skatteförvaltningen ber att få mera uppgifter vid behov.

Tips 7: Be om råd!

  • Webbplatsen skatt.fi har omfattande anvisningar för att göra skattedeklarationen
  • Chatten i MinSkatt är tillgänglig för kunderna under tjänstetid och till och med kl. 19 vardagar under de livligaste deklarationsdagarna.
  • På Skatteförvaltningens Twitter- och Facebook-kanaler handleder vi kunderna i allmänna frågor som gäller skattedeklarationen.
  • Det viktigaste tipset: Reservera tid till att i lugn och ro kontrollera och komplettera skattedeklarationen. Kom ihåg att andas. Om det känns besvärligt kan du hämta sinnesro i Instagram från Skatteförvaltningens hundvalpsuppdateringar online.

Mer information:

Kundanvisning: Så här sköter du skatteärenden i MinSkatt

Meddelande 14.4.2020: Får du hyresinkomster? Kom ihåg de här fem sakerna i skattedeklarationen!