Coronavirussituationen: Av dem som ansökt om förlängd tidsfrist för att betala skatter har tio procent betalningssvårigheter

Skatteförvaltningens meddelande, 8.10.2020

Under coronavirussituationen har det varit möjligt att lättare än tidigare ansöka om förlängd tidsfrist för betalningen av skatter. Trots den förlängda tidsfristen har tio procent haft svårigheter med att betala skatterna. Kunderna har fått en påminnelse ifall den första raten av betalningsarrangemanget är obetald. Om skatter som ingår i ett betalningsarrangemang inte betalas inom 14 dagar upphävs betalningsarrangemanget och skatterna kan skickas till utsökning.

– Vi är oroade över situationen. Tio procent är en stor andel när det nu är fråga om den första betalningsraten i betalningsarrangemang. Alla som fått en påminnelse borde agera nu genast och betala den första raten. Det går inte att ändra ett betalningsarrangemang, säger överinspektör Timo Helin på Skatteförvaltningen.

I betalningsarrangemanget har betalningen av skatterna indelats i månadsrater. De flesta som hade ansökt om förlängd tidsfrist skulle betala den första raten i månadsskiftet september–oktober.

39 000 kunder ansökte i början av coronavirussituationen om förlängd tidsfrist för betalning av skatter

På grund av den exceptionella situationen som coronaviruset orsakat kunde kunderna ansöka om lättat betalningsarrangemang fram till utgången av augusti. Med betalningsarrangemanget gick det att förlänga betalningstiden för skatterna med högst 24 månader. Även räntan på skatterna var lägre (2,5 procent) än den normala räntan på 7 procent.

Före utgången av augusti sökte 39 000 kunder om lättat betalningsarrangemang. Hälften av dem som lämnade ansökan var företag och hälften privatpersoner. Skatteförvaltningen godkände de flesta ansökningar.

För tillfället har 31 000 kunder ett lättat betalningsarrangemang i kraft. Av dessa är 17 000 företag. Den första raten av det lättade betalningsarrangemanget har inte betalats av 3 700 företagskunder och privatpersoner i september–oktober.

Den skatteskuld som ingår i de lättade betalningsarrangemangen är för tillfället sammanlagt 1,1 miljarder euro.

Om betalningsarrangemanget inte följs kan skatterna överföras till utsökning

Om kunden inte klarar av att betala enligt betalningsarrangemanget kan skatteskulden överföras till utsökning. De som bedriver företagsverksamhet antecknas i skatteskuldsregistret. Skatteförvaltningen överväger från fall till fall om den ansöker om att företaget försätts i konkurs på grund av obetalda skatter.
Eventuella konkursansökningar blir aktuella tidigast i november.

Under 2020 har Skatteförvaltningen på grund av coronavirussituationen erbjudit företag olika hjälpmedel för att sköta skatteärenden. Utöver det lättade betalningsarrangemanget har företagen även haft möjlighet att minska sina förskottsskatter och få förlängd tid för att lämna skattedeklarationer. Du kan bekanta dig närmare med de erbjudna flexibla lösningarna på skatt.fi.

 

Läs mer:
Pressmeddelande 24.8.2020: Coronavirussituationen: Endast sex procent av företagen har ansökt om förlängd betalningstid för skatter