Bygger du ett egnahemshus? Skatteförvaltningen ger anvisningar om hur skatteärenden ska skötas under byggnadstiden

Skatteförvaltningens meddelande, 1.7.2020

Egenhemsbyggaren ska komma ihåg att sköta bland annat anmälningar om byggande och anmälningar om löner.

Skatteförvaltningen påminner om att det under byggnadstiden finns skatteärenden som man ska komma ihåg att sköta. Även om själva byggarbetet lätt tar tankarna fullständigt i anspråk, lönar det sig att sköta de anmälningsskyldigheter som anknyter till att bygga rätt och i tid.
– Det är alltid lättare att agera i tid än att gräva fram alla saker och dokument i efterhand, säger överinspektör Hilkka Pelander på Skatteförvaltningen.

Ansökte du om byggnadslov? Kom ihåg anmälan om byggande.

För alla de arbeten för vilka byggnadslov behövs ska man lämna en anmälan om byggande. Anmälningar kan lämnas medan byggarbetet framskrider allt efter som du har betalat för arbetet – dock senast före byggnadsinspektörens varje inspektionsbesök. Hilkka Pelander uppmanar att spara alla avtal och betalda fakturor eftersom de behövs när du lämnar anmälningar om byggande.
– Eget arbete och talkoarbete behöver inte anmälas, säger Pelander.
Också för arbeten till ringa eurobelopp ska en anmälan om byggande lämnas om ett byggnadslov behövs för arbetet. Anmälningar lämnas i MinSkatt.

Palkka.fi hjälper vid att beräkna löner

Om man använder avlönad arbetskraft för byggarbetet, ska också hushåll anmäla de betalda lönerna till inkomstregistret. Det är lättast att anmäla lönerna med hjälp av den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi. I tjänsten kan du beräkna arbetstagarnas löner med bikostnader och den sköter automatiskt de anmälningar som behövs. Tjänsten skapar också betalningarna till arbetspensionsbolagen och Sysselsättningsfonden, och de lönebesked som kan ges till arbetstagaren.

När du köper av ett företag ska du kontrollera om det är infört i förskottsuppbördsregistret

Det lönar sig för egnahemshusbyggare att kontrollera i tjänsten ytj.fi om företaget är infört i förskottsuppbördsregistret. När företaget är förskottsuppbördsregistrerat är det lättare att betala fakturan, säger Hilkka Pelander.
– Om företaget inte är förskottsuppbördsregistrerat ska du ta ut förskottsinnehållning eller källskatt på fakturan och lämna en anmälan till inkomstregistret. Om företaget är förskottsuppbördsregistrerat behöver du inte ta hand om någonting annat än att betala räkningen, säger hon.

Komplettera vid behov ditt fastighetsbeskattningsbeslut

Skatteförvaltningen får av andra myndigheter uppgifterna om de nya byggnader och om ändringar i de byggnader för vilka det ansökts om byggnadslov.
– Byggnaden borde finnas med i fastighetsbeskattningsbeslutet året efter det år då byggarbetet inletts. Om uppgiften inte finns på beslutet ska du i MinSkatt ange den byggnad som saknas, säger Hilkka Pelander.

Mer information:

E-tjänster: