Betalningsdagen för många skatter har redan gått i år – inte har du väl glömt?

Skatteförvaltningens meddelande, 15.9.2020

Skatteförvaltningen påminner att beskattningen slutförs flexibelt för privatpersoner i år. Detta innebär att utbetalningsdagarna för skatteåterbäringar och betalningsdagarna för kvarskatter och fastighetsskatter infaller vid olika tidpunkter för olika kunder. För de flesta inföll till exempel förfallodagarna för kvarskatten redan i augusti eller i början av september. Det lönar sig att kontrollera det egna betalningsläget i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.

Att beskattningen slutförs flexibelt är ett etappmål mot beskattning i realtid. År 2018 väntade alla ännu på sin skatteåterbäring till december medan Skatteförvaltningen nu kan betala ut skatteåterbäringen till de flesta redan på sensommaren. Även betalningsdagarna för fastighetsskatten infaller tidigare än förut. Förut inföll förfallodagen för den första raten av fastighetsskatten i september, medan privatpersonerna i år skulle betala den första raten redan i början av augusti.

Fick du ett sammandrag av Skatteförvaltningen? Det kan vara en påminnelse om obetalda skatter

Om skatter blivit obetalda i höst får kunden ett brev från Skatteförvaltningen. Brevet innehåller ett sammandrag av obetalade skatter och betalningsuppgifterna för skatterna. Det aktuella läget för de egna skatter som förfallit till betalning visas också i MinSkatt. Man kan också betala skatterna via MinSkatt. MinSkatt kan automatiskt räkna ut även dröjsmålsräntan på den skatt som betalas för sent.

- Till exempel i år skickar vi med sammandraget betalningsuppmaningar om fastighetsskatten till en knapp tredjedel av fastighetsägarna. För de flesta är det inte fråga om betalningssvårigheter, utan om att man glömmer att betala av en eller annan orsak. Det är i allas intresse att skatter betalas i tid. Ränta börjar ackumuleras på skatten genast från dagen efter förfallodagen, säger överinspektör Tarja Tapio.

Om man av någon orsak har obetalade skatter lönar det sig att betala dem omedelbart. Om kunden har svårigheter att betala skatter kan hen ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Betalningsdagar för skatter 2020

Juli

1.7 förfallodag för kvarskatt, gäller 44 000 kunder
6.7 utbetalningsdag för skatteåterbäringar, gäller 90 000 kunder

Augusti

3.8 betalningsdag för kvarskatt, gäller 330 000 kunder
4.8 utbetalningsdag för skatteåterbäring, gäller 1,9 miljoner kunder
6.8 förfallodag för fastighetsskatt, gäller 1,9 miljoner kunder

September

1.9 förfallodag för kvarskatt, gäller 300 000 kunder
4.9 utbetalningsdag för skatteåterbäring, gäller 987 000 kunder
7.9 förfallodag för fastighetsskatt, gäller 143 000 kunder

Oktober

1.10 förfallodag för kvarskatt, gäller 231 000 kunder
6.10 förfallodag för fastighetsskatt, gäller 1,2 miljoner kunder
6.10 utbetalningsdag för skatteåterbäring, gäller 116 000 kunder

Det finns en lista över alla betalningsdagar på skatt.fi 

 

Mer information:
Kundanvisning: Sammandrag av skattebetalningsläget