Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Arbetsgivaren kan arrangera julfester och andra rekreationsevenemang på distans skattefritt

Skatteförvaltningens meddelande, 22.10.2020

Coronavirussituationen begränsar möjligheten att ordna julfester och andra evenemang. Skatteförvaltningen har fått många frågor om huruvida det går att skattefritt ordna julfester och annan rekreationsverksamhet ifall arbetstagarna deltar på distans. Arbetsgivaren kan arrangera julfester och andra rekreationsevenemang skattefritt också virtuellt.

Arbetsgivaren kan skattefritt erbjuda distansdeltagarna program, mat och dryck

Arbetsgivaren kan beställa mat och dryck hem till arbetstagarna eller så kan arbetstagaren från ett visst ställe hämta den mat och dryck som arbetsgivaren beställt.

Måltids- och dryckespresentkort som distansdeltagare fått utgör däremot skattepliktig lön för arbetstagaren.

Arbetsgivaren kan komma ihåg arbetstagaren skattefritt med en småskalig gåva

Arbetsgivaren kan skicka hem småskaliga gåvor skattefritt till dem som distansarbetar, till exempel en julgåva. En julgåva som skickats hem är dock skattefri endast om hela personalen får gåvan.

Det totala värdet av skattefria gåvor får uppgå till högst 100 euro per år. Gåvan kan vara ett föremål, en inträdesbiljett, en tjänst eller ett specificerat presentkort som arbetsgivaren valt ut. Ett specificerat presentkort avser köp av en viss tjänst eller ett visst föremål från ett visst ställe. Arbetstagaren kan också välja ut en gåva bland alternativ som fastställts av arbetsgivaren. Gåvor som getts i form av pengar eller en prestation som kan jämföras med pengar utgör alltid lön för arbetstagaren.

Om det totala värdet av de gåvor som arbetsgivaren gett överstiger hundra euro utgör gåvan en skattepliktig förmån för arbetstagaren.

Mer information:
skatt.fi/corona