Sommarjobbsperioden börjar – du behöver inte längre lämna skattekortet på papper till arbetsgivaren

Skatteförvaltningens meddelande, 22.5.2019

I maj–juni börjar många unga på sitt sommarjobb. Skatteförvaltningen påminner om att skattekortet också behövs för kortare arbetsavtalsförhållanden och för praktik med lön. Skattekortet behöver dock inte längre lämnas till arbetsgivaren på papper utan det räcker exempelvis med att visa upp skattekortet på telefonskärmen.

I början av året skickade Skatteförvaltningen ett skattekort till alla som fyllt 15 år. Alla som sommarjobbar kan använda det här skattekortet. Det lönar sig att visa upp skattekortet för arbetsgivaren eftersom arbetsgivaren annars tar ut 60 % skatt på lönen.

Skriv ut skattekortet själv i MinSkatt

Om skattekortet inte kan hittas eller man vill ändra uppgifterna i det kan ett nytt skattekort beställas eller enkelt skrivas ut i MinSkatt. Man loggar in i e-tjänsten med personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. E-tjänsten kan användas dygnet runt. Om en minderårig sommaranställd inte ännu har egna nätbankskoder kan föräldrarna skriva ut skattekortet för sitt barn i MinSkatt. De som inte har fyllt 15 år kan beställa ett skattekort på servicetelefonen.

Studiestödet kan påverka skatteprocenten

Det lönar sig för en studerande som sommarjobbar att beakta att FPA inte längre automatiskt tar ut skatt på studiestödet. Studiestödet är ändå fortfarande en skattepliktig förvärvsinkomst. Studeranden ska själv se till att den årliga inkomstgränsen på skattekortet täcker både löneinkomsterna och det eventuella studiestödet.

Skattecampus hjälper unga med beskattningen

Skattecampus innehåller information om beskattningen för unga. På webbsidan har det samlats praktisk information om beskattningen för att unga ska ha en möjlighet att sköta sina skatteärenden genast från början. På skattecampus behandlas också nya sätt att förtjäna, exempelvis som youtuber, bloggare eller inom e-sport.


Mer information:

Ska du sommarjobba? Kom ihåg skattekortet