Skattekorten för nästa år är nu tillgängliga i MinSkatt – de träder i kraft vid ingången av februari

Skatteförvaltningens meddelande, 16.12.2019

Alla finländares skattekort för nästa år är nu tillgängliga i MinSkatt. Per post anländer skattekorten före utgången av januari.

De kunder som har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, får inget skattekort per post. Däremot har de fått ett meddelande i sin e-post om det nya skattekortet. Man behöver nätbankskoder eller ett mobilcertifikat för att ta i bruk elektroniska meddelanden från myndigheterna på adressen Suomi.fi/meddelanden. Att börja använda meddelandena tar mindre än en minut.

Det nya skattekortet träder i kraft i början av februari. I januari beskattas inkomsterna enligt skattekortet för 2019.

– Inkomstgränsen på skattekortet för 2019 nollställs i slutet av året och inkomsterna för januari beskattas enligt det gamla skattekortet. Inkomstgränsen för 2020 har beräknats från början av februari, säger överinspektör Päivi Ylitalo från Skatteförvaltningen.

Ylitalo påminner om att alla i det bifogade beslutet ska kontrollera de inkomster och avdrag som utgör grunden för skattekortet.

– Om uppgifterna behöver korrigeras lönar det sig att göra ett ändringsskattekort. Ylitalo säger dock att många gör ett ändringsskattekort i onödan eftersom små ändringar i inkomsterna inte påverkar skattesatsen.

– Ändringsskattekortet behövs först när inkomsterna ändras betydligt. Exempelvis om en i Esbo bosatt person som inte hör till kyrkan och som förtjänat cirka 20 000 euro får 500 euro mer i årsinkomst påverkar detta skattesatsen med en halv procent. Före ändringen lönar det sig att med skatteprocenträknaren kontrollera om det behövs en ändring eller inte, säger Ylitalo.

Man kan själv göra ändringsskattekortet i MinSkatt, där man som grund för beräkningen också kan använda de inkomstuppgifter som anmälts till inkomstregistret. Man kan göra ändringar längs med året om inkomsterna eller avdragen ändras. Om man gör ett ändringsskattekort i december träder den i kraft redan i början av året.

Anvisning: Så här gör du ett skattekort i MinSkatt

I år skickas cirka 4,8 miljoner skattekort. Finländarna gör sitt ändringsskattekort helst själv: av ändringsskattekorten för 2019 hade man gjort cirka 68 % i MinSkatt vid början av december.

Se vanliga frågor om skatterkort.