Skatteförvaltningen besöker bär- och fruktodlingar samt pälsdjursfarmar även i år

Skatteförvaltningens meddelande, 10.4.2019

Genom att besöka bär- och fruktodlingar samt pälsdjursfarmar vill Skatteförvaltningen underlätta för utländska säsongsarbetare att sköta sina skatteärenden. Om en bär- eller fruktodling får en större grupp utländska arbetstagare som behöver en finländsk personbeteckning och skattekort kan arbetsgivaren be Skatteförvaltningens handläggare komma på besök till gården genom att fylla i tidbokningsblanketten på skatt.fi.

Det lönar sig att fylla i tidbokningsblanketten om mer än 5 utländska säsongsarbetare som behöver en finländsk personbeteckning och skattekort kommer till din gård.

- Tidpunkten för besöket bestäms per telefon. Vi ringer upp alla personer som bokat en tid. Om endast enskilda arbetstagare eller en mindre grupp kommer till gården för att arbeta under säsongen kommer vi överens om att sköta skatteärendena på en skattebyrå. Om en större grupp kommer till gården kan vi besöka gården, berättar överinspektör Hilkka Pelander från Skatteförvaltningen.

Vi har betjänat på plats i fyra år och erfarenheterna har varit goda.

- Utländska säsongsarbetare behöver en finländsk personbeteckning och ett skattekort. Under besöket hämtar arbetstagarna de papper som behövs till handläggarna, arbetstagarna identifieras från passet eller något annat identitetsbevis och blanketterna gås igenom. Att sköta en grupps skatteärenden på detta sätt är smidigare både för kunderna och för oss. Kunderna behöver inte köa på skattebyrån och skattebyråerna blir inte överbelastade av grupperna, konstaterar Pelander.

Närmare anvisningar

Mer information: överinspektör Hilkka Pelander tfn 050 414 2975 eller fornamn.efternamn@vero.fi