Skattedeklarationens utsatta datum närmar sig – Skatteförvaltningen önskar att största delen deklarerar på nätet

Skatteförvaltningens meddelande, 2.5.2019

De utsatta datumen för att komplettera skattedeklarationen närmar sig. Om det finns behov av att komplettera skattedeklarationen ska en del av löntagarna och pensionärerna agera senast på tisdagen den 7 maj. För de övriga är det utsatta datumet antingen 14.5 eller 21.5. Skatteförvaltningen rekommenderar att skattedeklarationens uppgifter kompletteras i e-tjänsten MinSkatt. Målsättningen är att över 60 procent av dem som kompletterar uppgifterna gör det på nätet. Elektronisk kommunikation sparar såväl på samhällets resurser och naturen som på kundens egen tid.

Det individuella utsatta datumet kan kontrolleras i skattedeklarationen eller i MinSkatt. Finländarna har fått de förhandsifyllda skattedeklarationerna per post eller alternativt ett meddelande i e-posten om att skattedeklarationen nu finns i MinSkatt. E-postmeddelandet har skickats till de personer som använder elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden.

I år har Skatteförvaltningens målsättning varit att minska på pappersposten.

– Det har för första gången varit möjligt att ta emot skattedeklarationen endast i elektronisk form. Cirka 200 000 finländare, som före mars tog i bruk Suomi.fi-meddelanden, har endast fått ett e-postmeddelande om att den förhandsifyllda skattedeklarationen är tillgänglig i MinSkatt. Till dem, som får sin skattedeklaration i pappersposten, skickade vi inte automatiskt ett returkuvert. Av alla de returkuvert som vi skickade exempelvis i fjol förblev över fyra miljoner kuvert oanvända, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki från Skatteförvaltningen.

Största delen av finländarna är nöjda med sin förhandsifyllda skattedeklaration och behöver inte komplettera uppgifterna i den. I fjol kompletterade cirka 1,45 miljoner personer sin skattedeklaration. Av dessa gjorde närmare 60 procent det på nätet. Tre av fyra personer behövde inte komplettera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Hjälp från skatt.fi och chatten

På webbplatsen skatt.fi/skattedeklaration finns anvisningar och råd i att fylla i skattedeklarationen och svar på ofta ställda frågor. På skatt.fi finns också bild- och videoanvisningar i användningen av MinSkatt.

Skatteförvaltningens kundrådgivare svarar på frågor i chatten i maj även efter tjänstetid. Chatten i MinSkatt är öppen 2–21.5 vardagar kl. 9–19 (på finska).

Slappna av med din skattedeklaration

Skattedeklarationen och allt som anknyter till den kan väcka ångest hos många eftersom det endast är en gång om året som man behöver ägna oss åt dessa saker. Människorna kommer inte heller alltid ihåg vilka avdrag de får dra av, avdragens självrisk och var de har uppgifterna om sina avdrag.

För att skatteärendena ska väcka positiva känslor bjuder Skatteförvaltningen i vår på den viktigaste informationen även i form av kittlande viskningar. Titta på videon (med svensk textning).

 

Mer information:

allmänna frågor om skattedeklarationen:

Nilla Hietamäki, kommunikationschef, tfn 029 5125 292

Videon (med svensk textning) Verokuiskaajan verojooga kan även ges för bruk inom media. Materialförfrågningar: Heta Kylmämaa, kommunikationsplanerare, tfn 029 5132 139

e-post: fornamn.efternamn@skatt.fi

 

Skatteförvaltningens tidigare meddelanden om saken:

24.4 Har du frågor om den förhandsifyllda skattedeklarationen? Skatteförvaltningen besvarar de vanligaste frågorna

17.4 Har du fått inkomster av Airbnb eller andra hyresinkomster? Ange uppgifterna i skattedeklarationen

11.4 Hushållsavdrag och resekostnader är de avdrag som finländare oftast själv drar av i sin skattedeklaration

3.4 Du som deklarerar på papper, handla i tid: kompletteringarna ska vara framme hos Skatteförvaltningen på det utsatta datumet

25.3 Fem miljoner finländare får snart den förhandsifyllda skattedeklarationen – skattedeklarationen har förnyats