Orsaken till de felaktiga skattebreven har utretts – nya brev skickas till kunderna

Skatteförvaltningens meddelande, 12.8.2019

Det som orsakat felet i utskriftsprogrammets källkod har nu hittats och inga fler felaktiga brev kommer ut. Utskriften och postningen av Skatteförvaltningens brev startar igen.

Sammanlagt 2 836 felaktiga brev skickades. De är daterade 6.8. I samma parti skrevs det ut cirka 27 000 brev. På de felaktiga breven hade det i utskriftsfasen överförts uppgifter om andra kunder. De felaktiga breven gick ut på grund av programinställningarna i utskriftsfasen.

– I utskriftsfasen hade uppgifter om andra kunder hamnat på en del av breven. De uppgifter som har överförts är uppgifter om makar, kontonummer, QR-koder i anslutningen till kuverteringen samt tabeller där det exempelvis finns skattebeslutets uppgifter, text och belopp. Uppgifter till ett felaktigt brev kan ha överförts från flera kunder eller en kund. Personbeteckningar har inte hittats från de felaktigt överförda uppgifterna, säger Mika Koskelo, direktör för ICT-serviceenheten vid Skatteförvaltningen.

De felaktiga breven ser i de flesta fallen röriga ut eftersom de exempelvis kan ha texter som överlappar varandra. Det kan även förekomma text både på finska och på svenska blandat i samma brev.

Skatteförvaltningen tar kontakt med de kunder som felet berör

Skatteförvaltningen går som bäst igenom de uppgifter som finns på de felaktiga breven för att hitta de identifierbara uppgifter som gäller en annan kund. Att beskattningsuppgifter sprids genom de felaktiga breven är en personuppgiftsincident och Skatteförvaltningen har kontaktat dataombudsmannen med anledning av detta. Skatteförvaltningen kommer även att kontakta de kunder som personuppgiftsincidenten gäller.

- Vi tar kontakt med alla de kunder som har fått felaktiga brev eller vilkas identifierbara uppgifter i utskriftsfasen har överförts på en annan kunds brev. Detta är allvarligt och vi ber om ursäkt för personuppgiftsincidenten, säger Mika Koskelo.

Kunderna behöver inte själv kontakta Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen skickar ett nytt brev med rätta uppgifter till de kunder som har fått ett felaktigt brev daterat 6.8.

Mer information: