Hushållsavdrag och resekostnader är de avdrag som finländare oftast själv drar av i sin skattedeklaration

Skatteförvaltningens meddelande, 11.4.2019

I skattedeklarationen deklarerar finländarna euromässigt mest sådana kostnader som berättigar till hushållsavdrag. Andra avdrag som ska deklareras själv och som gjordes flitigt 2017 var resekostnader och kostnader för förvärv av inkomster, såsom material- och övriga kostnader. Största delen av avdragen finns färdigt ifyllda i den förhandsifyllda skattedeklarationen men en del av avdragen ska man komma ihåg att deklarera själv. Den förhandsifyllda skattedeklarationen skickas till finländarna under april. Skatteförvaltningen rekommenderar att avdragen deklareras elektroniskt i e-tjänsten MinSkatt.

Finländarna deklarerade kostnader som berättigar till hushållsavdrag för 2,39 miljarder euro i sina skattedeklarationer 2017. Det vanligaste beloppet på hushållsavdragen var 2 680 euro. År 2017 ansökte 433 000 personer om hushållsavdrag. Antalet personer som deklarerar hushållsavdrag har vuxit i jämn takt. År 2014 ansökte 393 000 personer om avdraget.

Hushållsavdraget kan beviljas när du köper renoveringsarbete, städ- och hushållsarbete eller vård- och omsorgsarbete. För att arbetet ska kunna dras av i beskattningen ska företaget som erbjuder tjänsterna vara infört i förskottsuppbördsregistret.

- Det absolut populäraste är att köpa tjänster i anslutning till underhåll och renovering. Av hushållsavdragen bildas 85 procent av kostnaderna för dessa tjänster, det vill säga att arbete köps för 2 miljarder euro. Hushållsarbete, till exempel städning, köper människorna för 300 miljoner och omsorgsarbete i sin tur för 45 miljoner euro. Användningen av hushållsavdrag har stigit kontinuerligt under de senaste åren, vilket sannolikt beror på den ekonomiska tillväxten och på att arbetslösheten har minskat, säger överinspektör Ville Niemeläinen.

Hushållsavdrag beviljas för högst 2 400 euro per år. Självriskandelen för avdraget är 100 euro per person och år. Eftersom hushållsavdraget är individuellt får makar dra av sammanlagt 4 800 euro. Om gränsen på 2 400 euro inte överskrids lönar det sig att ansöka om avdrag för endast den ena av makarna. Då avdras självrisken endast en gång.

På webbplatsen skatt.fi går det att testa  om man har rätt till hushållsavdrag eller inte.

840 000 finländare drog av resekostnader i beskattningen 2017

Hushållsavdraget är euromässigt det mest använda avdraget som görs själv men att deklarera resekostnader berör finländare i större utsträckning. År 2017 deklarerade sammanlagt 840 000 finländare resekostnader i skattedeklarationen.

I år är självriskandelen för resekostnader 750 euro. Endast den del som överstiger självrisken är avdragbar och lönar sig att deklarera i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen rekommenderar att resekostnaderna deklareras i e-tjänsten MinSkatt. På webbplatsen skatt.fi kan man testa hur resekostnaderna kan dras av i beskattningen.

Kostnader för arbetsredskap kan också dras av i beskattningen

Alla kostnader för förvärv av löneinkomst beaktas, såsom utbildningar som man har betalat själv, utgifter för arbetsrum, arbetsredskap och facklitteratur.

Alla löntagare får årligen automatiskt ett avdrag för förvärv av inkomst på 750 euro. Om kostnaderna överstiger självrisken kan de dras av i skattedeklarationen. Du behöver inte bifoga några kvitton men du ska förvara dem i sex år från skatteårets utgång. Skatteförvaltningen kan vid behov be om en noggrannare redogörelse.

År 2017 deklarerade 174 000 finländare kostnader för förvärv av inkomst. Det vanligaste beloppet som drogs av som kostnader för förvärv av inkomst var 1 600 euro.

De oftast gjorda avdragen som deklareras själv i skattedeklarationen 2017

 

Kostnaderna i euro som deklarerats till Skatteförvaltningen

Antalet mottagare

Median (i euro)

Hushållsavdrag

2 387 555 346

432 631

2 680

Resekostnader

2 166 538 755

836 644

1 882

Utgifter för förvärv av inkomst

384 435 060

174 327

1 608

Ränteutgifter för bostadslån

788 464 195

 

1 255 151

388

Finländarna använde hushållsavdraget för dessa tjänster 2017

 

Kostnaderna i euro som deklarerats till Skatteförvaltningen

Antalet mottagare

Underhåll och renovering

2 036 897 056

331 750

Hushållsarbete

301 999 848

158 093

Omsorgsarbete

46 329 693

14 772

 

Faktaruta: Förhandsifyllda skattedeklarationer

  • Kunderna får de förhandsifyllda skattedeklarationerna hem i april. De som använder e-tjänsten Suomi.fi-meddelanden får via e-posten veta när skattedeklarationen visas i e-tjänsten MinSkatt.
  • Den förhandsifyllda skattedeklarationen är inte längre en blankett som ska fyllas i utan en A4-utskrift av beskattningsuppgifterna. Utskriften kan inte kompletteras eller returneras. Den förhandsifyllda skattedeklarationen innehåller samma uppgifter som förut.
  • Om uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen stämmer och inget saknas behöver kunden inte göra någonting.
  • Om det finns något att komplettera rekommenderar Skatteförvaltningen att göra det elektroniskt i MinSkatt.
  • Det är också möjligt att komplettera skattedeklarationen på papper. Då ska uppgifterna deklareras på separata blanketter som finns på adressen skatt.fi/blanketter. Blanketterna kan även beställas per telefon på numret 029 497 031.

 

Mer information:

Skatteförvaltningens elektroniska statistikdatabas

Så här kompletterar du skattedeklarationen i MinSkatt

Fem miljoner finländare får snart den förhandsifyllda skattedeklarationen – skattedeklarationen har förnyats

 

statistik över avdrag: Ville Niemeläinen, överinspektör, tfn 029 51 36249

att komplettera skattedeklarationen våren 2019: Hilkka Pelander, överinspektör, tfn 51 512 3369

e-post: fornamn.efternamn@skatt.fi