HFD: Virtuella valutor utgör sådan egendom som avses i inkomstskattelagen

Skatteförvaltningens meddelande, 29.3.2019

Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut 29.3.2019 (HFD 2019:42) ska inkomstskattelagens bestämmelser om överlåtelsevinster tillämpas på växling av virtuell valuta till euro. Beslutet innebär en ändring av tidigare praxis.
 
- I praktiken innebär detta, i motsats till den tidigare tolkningspraxisen, till exempel att förluster för försäljning av virtuell valuta i regel är avdragbara, säger ledande skattesakkunnig Sami Varonen på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen kommer att uppdatera sina anvisningar i ämnet.

- Det finns inga särskilda skattebestämmelser om beskattningen av virtuella valutor. Vi är nöjda över att HFD har dragit upp riktlinjer genom sin tolkning av denna fråga som väckt mycket diskussion och lämnar rum för tolkning. Det största missförhållandet som kunderna upplevt beträffande beskattningen av virtuella valutor rätts nu till i och med HFD:s beslut, fortsätter Varonen.

HFD:s beslut tar dock inte ställning till situationer där en virtuell valuta växlas till en annan virtuell valuta.

- Detta beslut stärker grunderna för den tidigare tolkningen av hur växlingen ska beskattas, tillägger Varonen.

Ytterligare information: ledande skattesakkunnig Sami Varonen tfn 040 563 1394 eller ledande skattesakkunnig Tero Määttä tfn 040 801 9540, e-post fornamn.efternamn@vero.fi