Fem miljoner finländare får snart den förhandsifyllda skattedeklarationen – skattedeklarationen har förnyats

Skatteförvaltningens meddelande, 25.3.2019

Postningen av de förhandsifyllda skattedeklarationerna har börjat. Skattedeklarationerna skickas i slumpmässig ordning före slutet av april. Skattedeklarationen har förnyats: den är inte längre en blankett som ska fyllas i utan en utskrift av dina beskattningsuppgifter. Skattedeklarationen finns också i e-tjänsten MinSkatt där det är enkelt att vid behov komplettera uppgifter.

Det är viktigast att kontrollera att uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen stämmer och att inget saknas. Om uppgifterna stämmer behöver inget göras.

Om deklarationen korrigeras är den kundspecifika utsatta dagen för korrigeringarna 7.5, 14.5 eller 21.5.2019. Den utsatta dagen kan kontrolleras i din skattedeklaration eller i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

 Komplettera skattedeklarationen i MinSkatt

Skattedeklaration kan nu för första gången göras i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Skatteförvaltningen rekommenderar att korrigeringarna görs på nätet.

- Elektronisk kommunikation sparar tid, pengar och miljön. I MinSkatt kan skatteärendena skötas när det passar allra bäst. Kunderna har från år till år i allt större grad övergått till att använda våra e-tjänster. Det sparar på samhällets kostnader att övergå till att använda e-tjänster - bara Skatteförvaltningens papperspost kostar redan minst tio miljoner euro årligen, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki på Skatteförvaltningen.

Det är också möjligt att deklarera på papper

Skattedeklarationen kan fortfarande kompletteras på papper men sättet att korrigera uppgifter har ändrats. Korrigeringarna görs inte längre direkt i den förhandsifyllda skattedeklarationen utan uppgifterna ska lämnas på de blanketter som nämns i skattedeklarationen. Blanketterna kan skrivas ut på adressen skatt.fi/blanketterBlanketterna och vid behov också ett returkuvert kan beställas på servicenumret 029 497 031 (Blankettbeställningar) eller hämtas på skattebyrån.

Blanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen på skattedeklarationen. Det lönar sig att vara ute i god tid och också reservera tillräckligt med tid för postens gång.

Se närmare anvisningar: skatt.fi/skattedeklaration

De flesta har skatteåterbäringsdagen eller förfallodagen för kvarskatt redan i augusti

Utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt är inte längre de samma för alla kunder. För de flesta kunder tidigareläggs betalningsdagarna.

De flesta får återbäringen på sitt bankkonto redan den 6 augusti 2019 om Skatteförvaltningen känner till kontonumret. Också kvarskattens första förfallodag är redan den 1 augusti 2019 för de flesta kunder. Det lönar sig att kontrollera den egna utbetalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatten i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt.

Datumen kan förflyttas framåt i tiden om något ändras i din eller din makes skattedeklaration. Då finns de nya datumen i det nya beskattningsbeslutet som skickas när skattedeklarationen har behandlats. Om inget ändras förblir datumen desamma.

I fjol kompletterade en knapp tredjedel av finländarna sin skattedeklaration

I fjol kompletterade cirka 1,45 miljoner finländare skattedeklarationen. De flesta hade alltså inget att komplettera i sin skattedeklaration utan uppgifterna var redan korrekt ifyllda i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

– De vanligaste orsakerna till att komplettera skattedeklarationen är olika avdrag, såsom kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats samt hushållsavdrag, berättar Hietamäki.

Av de som kompletterade sin skattedeklaration förra våren gjorde cirka 60 % det på nätet.

Mer information:

Nilla Hietamäki, kommunikationschef, tfn 029 512 5292

Hilkka Pelander, överinspektör, tfn 029 512 3369

e-post: fornamn.efternamn@vero.fi

Se hur den nya förhandsifyllda skattedeklarationen ser ut