Fastighetsägarna får sitt beskattningsbeslut nu – förfallodagarna sammanfaller med kvarskatterna

Skatteförvaltningens meddelande, 8.3.2019

Skatteförvaltningen skickar under mars ett fastighetsbeskattningsbeslut till cirka två miljoner fastighetsägare. Fastighetsbeskattningsbeslutet och de bifogade deklarations- och utredningsdelarna ska kontrolleras. Om det finns något i uppgifterna som ska kompletteras lönar det sig att göra detta i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet. Förfallodagarna för fastighetsskatt är på hösten, och i år kan de sammanfalla med förfallodagarna för kvarskatt.

Uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet grundar sig på situationen i början av 2019. Om uppgifterna har ändrats ska korrigeringarna göras senast 25.4. Datumet är i år litet tidigare än förr.

Fastighetsuppgifterna kan korrigeras i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet eller på fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel. I webbtjänsten syns samma uppgifter som i beslutet som är i pappersform.

Webbtjänsten hjälper att deklarera

- Fastighetsuppgifter korrigeras i år för sista gången i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet. Nästa år deklareras fastighetsuppgifterna i MinSkatt, påminner Auli Hirsjärvi på Skatteförvaltningen.

Förfallodagarna för fastighetsskatt är på hösten och kan sammanfalla med förfallodagarna för kvarskatt

Om uppgifterna inte behöver korrigeras är fastighetsbeskattningsbeslutet slutligt och fastighetsskatten kan betalas enligt uppgifterna i de giroblanketter som bifogats till beslutet. Förfallodagen för den första raten av fastighetsskatten är 3.9.2019 och för den andra raten 15.10.2019. Om skatten är större än 170 euro, betalas den i två rater. Det lönar sig att tidsinställa betalningarna i nätbanken eller spara giroblanketterna till hösten. Privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare kan vid behov också beställa en e-faktura för fastighetsskatten.

Inkomstbeskattningen för personkunder slutförs i fortsättningen tidigare än förut. När det gäller kvarskatt är förfallodagen för den första raten för de flesta privatpersoner 1.8.2019. Om kvarskatten är 170 euro eller mer delas summan in i två rater. Den andra raten förfaller då till betalning 1.10.2019. Den som ska betala både kvarskatt och fastighetsskatt kan alltså ha flera förfallodagar under en kort tid.

Hjälp med att deklarera

Mer information till medierna: överinspektör Auli Hirsjärvi tfn 040 5431 354 eller fornamn.efternamn@vero.fi