Ett nytt rekord: 81% av dem som kompletterade sin skattedeklaration gjorde ändringarna i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 5.6.2019

Finländarna tog i vår ett digitalsprång när till och med 81% av dem som kompletterade sin skattedeklaration gjorde ändringarna i MinSkatt. E-tjänstens användning uppnådde en ökning på enorma 20 procentenheter jämfört med i fjol. I år kunde man komplettera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen i e-tjänsten MinSkatt.

I vår kompletterade allt som allt 1,4 miljoner finländare sin förhandsifyllda skattedeklaration. Antalet personer som kompletterade var ungefär samma som under tidigare år. Cirka 235 000 kunder deklarerade på pappersblanketter. Ändringen från i fjol är tydlig: av dem som kompletterade sin skattedeklaration på våren 2018 gjorde närmare 61 % det på nätet och 39% på papper.

– Vi är positivt överraskade att ett så här stort antal finländare kompletterade skattedeklarationen elektroniskt. Skattedeklarationen kompletterades nu för första gången i MinSkatt. Vi har ofta fört fram att största delen av skatteärendena nu behändigt kan skötas i en enda e-tjänst, berättar Sanna Kuuri, tjänsteägaren för MinSkatt.

För fyra miljoner kunder räckte det endast med att granska uppgifterna och de hade inget att komplettera i sina förhandsifyllda skattedeklarationer.

- Vår primära målsättning är ju att minska på den administrativa bördan, berättar Sanna Kuuri. Därför strävar vi efter att eliminera kundernas behov att komplettera skattedeklarationen eller åtminstone att minska på behovet.

Användningen av e-tjänsten är populär i alla åldersgrupper

Av de under 46-åringar som kompletterade sin skattedeklaration gjorde endast 4 % det på papper. Av under 46-åringarna var det alltså rentav 96 % som kompletterade elektroniskt. Också av de över 69-åringar som kompletterade sin skattedeklaration gjorde över hälften det på nätet.

Skatteåterbäringarna betalas ut i augusti eller september för de flesta

Största delen får i år sin skatteåterbäring 6.8 eller 4.9. Även den första förfallodagen för kvarskatt infaller redan i augusti eller september antingen 1.8 eller 2.9 för flertalet löntagare. En del av yrkesutövarna och rörelseidkarna eller jord- och skogsbruksidkarna har återbärings- och kvarskattedatumen redan i juli.

Om kunden själv eller maken gjorde ändringar i sin skattedeklaration förflyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt framåt i tiden. Skatteförvaltningen skickar i detta fall ett nytt beskattningsbeslut med de nya datumen.

Betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt kan kontrolleras i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Skatteåterbäring betalas på det bankkonto som Skatteförvaltningen har i sina uppgifter. Kontonumret kan vid behov anmälas eller ändras i MinSkatt.

 

Mer information:

Graf: kompletteringen av den förhandsifyllda skattedeklarationen elektroniskt och på papper 2010–2018

Sanna Kuuri, tjänsteägare för MinSkatt, tfn 040 630 7027

Nilla Hietamäki, kommunikationschef, tfn 029 512 5292

E-post: fornamn.efternamn@vero.fi