De första skatteåterbäringarna betalas ut den 4 juli – majoriteten av finländarna får sin återbäring i augusti eller september

Skatteförvaltningens meddelande, 26.6.2019

Beskattningen slutförs i år för första gången vid olika tidpunkter för olika kunder. Därför infaller inte heller utbetalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatten längre vid samma tidpunkt för alla. Majoriteten av yrkesutövarna och rörelseidkarna får sin skatteåterbäring i juli medan största delen av finländarna får den i augusti eller september.

I juli får sammanlagt 157 000 yrkesutövare och rörelseidkare sin skatteåterbäring. Sammanlagt 169 miljoner euro betalas ut i skatteåterbäring till dem. Betalningsdagen för skatteåterbäringarna är 4.7. För att få skatteåterbäringen till sitt konto hinner man ännu 26.6 anmäla sitt nya kontonummer i MinSkatt.

Cirka 43 000 yrkesutövare och rörelseidkare har å sin sida kvarskatt att betala i juli på sammanlagt 17 miljoner euro. Förfallodagen för den första raten av kvarskatten är 1.7 för dessa kunder. Om kvarskattebeloppet är 170 euro eller mer delas beloppet i två rater. Den andra raten förfaller då till betalning 2.9. Betalningsuppgifterna för kvarskatten finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Största delen av de vanliga löntagarna får sin skatteåterbäring i augusti eller september

Numera finns det sammanlagt sex olika utbetalningsdagar för skatteåterbäringarna. Man kan alltså få sin skatteåterbäring mellan juli och december. Tidpunkten för när skatteåterbäringen betalas ut beror på när kundens beskattning slutförs. Kvarskatterna ska betalas mellan juli och februari beroende på när den egna beskattningen slutförs.

Beskattningen har slutförts i maj för de yrkesutövare och rörelseidkare som får sin skatteåterbäring eller betalar sin kvarskatt i juli. För de flesta löntagare och pensionärer slutförs beskattningen i juni och då infaller skatteåterbäringens utbetalningsdag 6.8 och kvarskattens förfallodagar är 1.8 och 1.10. Enligt en preliminär uppskattning betalas det i augusti ut sammanlagt 806 miljoner euro i skatteåterbäring till 1,7 miljoner kunder. I augusti har 224 000 kunder kvarskatt som förfaller till betalning på sammanlagt 89 miljoner euro. En stor återbäringspott är också på kommande i september.

Beskattningen slutförs för alla senast före utgången av oktober. Därmed betalas skatteåterbäringen ut senast i december och på motsvarande sätt infaller förfallodagen för den första raten av en eventuell kvarskatt i december.

Den utbetalningsdag för skatteåterbäringen som meddelats på våren kan ännu flyttas framåt

Största delen av löntagarna och pensionärerna har fått den förhandsifyllda skattedeklarationen och beskattningsbeslutet på våren. Beskattningsbeslutet innehåller bland annat slutdatumet för beskattningen samt skatteåterbäringsbeloppet och utbetalningsdagen eller kvarskattebeloppet och förfallodagarna. Uppgifterna finns också i MinSkatt. Datumen som meddelats på våren kan ändå ännu flyttas framåt. Även återbärings- eller kvarskattebeloppet kan ändras.

Om man själv har gjort ändringar i sin skattedeklaration flyttas slutdatumet för beskattningen framåt och likaså utbetalnings- och förfallodagarna som meddelats i det ursprungliga beskattningsbeslutet. De uppgifter man oftast deklarerar själv är resekostnaderna och hushållsavdragen. Andra vanliga orsaker för att datumen flyttas framåt är:

  • Ändringar som makan eller maken gjort i sin skattedeklaration Beskattningen för makar slutförs alltid samtidigt.
  • Skatteförvaltningen har fått in uppgifter om beskattningen från annat håll, såsom av arbetsgivaren eller banken.
  • Skatteförvaltningen undersöker ännu beskattningen närmare.

Om slutdatumet för beskattningen samt utbetalnings- eller förfallodagarna flyttas framåt får du veta om saken antingen i ett nytt beskattningsbeslut eller per brev där det berättas om att beskattningen ännu fortsätter. Om du har tagit i bruk suomi.fi-meddelanden får du ett meddelande i din e-post när ett nytt beslut eller ett brev kan läsas i MinSkatt.

- Slutdatumet för den egna beskattningen samt skatteåterbäringens utbetalningsdag eller kvarskattens förfallodagar kan kontrolleras i MinSkatt, säger överinspektör Tarja Tapio från Skatteförvaltningen. Om beskattningen redan har slutförts och ett brev om att beskattningen fortsätter inte har kommit stämmer den utbetalningsdag för skatteåterbäring eller de förfallodagar för kvarskatt som finns i MinSkatt. Men om din beskattning ännu inte har slutförts är det ännu möjligt att slutdatumet för din beskattning flyttas framåt och samtidigt flyttas också skatteåterbäringens utbetalningsdag och kvarskattens förfallodagar framåt. Det lönar sig att betala kvarskatten enligt uppgifterna i det slutliga beskattningsbeslutet.

Skatteförvaltningen betalar återbäringsränta på skatteåterbäringen fram till utbetalningsdagen. År 2019 är återbäringsräntan 0,5 %. Kunden ska däremot på kvarskatten betala nedsatt dröjsmålsränta som har beräknats färdigt till och med förfallodagen för kvarskatten. År 2019 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %.

Mer information: