En del löntagare och pensionärer ska komplettera sina skattedeklarationer senast i morgon

Skatteförvaltningens meddelande, 6.5.2019

Om uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen behöver ändras ska en del löntagare och pensionärer göra det senast i morgon 7.5. Skatteförvaltningen rekommenderar att komplettera elektroniskt i e-tjänsten MinSkatt. Det finns tre olika utsatta datum för skattedeklarationen för löntagare och pensionärer. I den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt ser man om det personliga utsatta datumet är 7.5, 14.5 eller 21.5.

Skatteförvaltningen har skickat den förhandsifyllda skattedeklarationen till 4,9 miljoner finländare under april. För de flesta är uppgifterna i skattedeklarationen färdigt rätt och de behöver inte göra korrigeringar. I fjol kompletterade cirka 1,45 miljoner finländare den förhandsifyllda skattedeklarationen. Av dem kompletterade 61 procent på nätet.

Hjälp med att fylla i skattedeklarationen fås i Skatteförvaltningen chatt. Chatten betjänar på vardagar kl. 9-19 fram till 21.5 (på finska). Också i skatt.fi finns det omfattande anvisningar för att komplettera skattedeklarationen, bland annat anvisningar för de vanligaste avdragen. Det går enklast att kontrollera och komplettera skattedeklarationen i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) där inloggningen sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Dra av avdragen

Skattebetalaren kan beviljas olika avdrag i beskattningen vilka minskar på skattebeloppet. Skatteförvaltningen gör en del av avdragen automatiskt. En del av avdragen måste deklareras själv till Skatteförvaltningen.

Tips för avdragen

Resekostnadsavdrag

Du kan i beskattningen dra av resekostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Om kostnaderna under året överstiger självriskandelen på 750 euro ska du yrka på avdrag för resekostnader. Om kostnaderna är mindre lönar det sig inte att ange dem. Efter självrisken får man dra av resekostnader på högst 7 000 euro. Du får alltså fullt avdrag om dina resekostnader sammanlagt är minst 7 750 euro. Deklarera resekostnaderna alltid i sin helhet, det vill säga dra inte själv av självriskandelen.

Hushållsavdrag

Du kan få hushållsavdrag för hushållsarbete eller omsorgs- och vårdarbete som du låter utföra i ditt hem eller i din fritidsbostad. Sådant arbete är exempelvis städning, barnpassning, renovering av bostaden och installation av IT-utrustning. Hushållsavdraget är högst 2 400 euro om året per person. Avdragets självrisk är 100 euro.

Se här tabellen över de vanligaste arbetena som berättigar till hushållsavdrag.

Avdrag för förvärv av inkomst

Kostnader för förvärv av inkomst avser de kostnader som du haft för att få dina löneinkomster. Sådana kostnader är exempelvis kostnader för arbetsrum, egna verktyg och facklitteratur. Kostnaderna för förvärv av inkomst dras av från löneinkomsterna, och de minskar beloppet av beskattningsbara förvärvsinkomster. Självriskandelen för avdraget är 750 euro. Om du har löneinkomster beviljas du automatiskt ett avdrag på 750 euro. Om kostnaderna för förvärv av inkomst överskrider 750 euro ska du deklarera kostnaderna på din skattedeklaration utan att dra av självriskandelen.

Läs mer om hur du deklarerar kostnaderna för förvärv av inkomst i skattedeklarationen.

Hyresinkomster och eventuella avdrag som anknyter till dem

Hyresinkomster för en bostad utgör skattepliktig inkomst. Detta gäller även korttidsuthyrning, till exempel uthyrning av bostaden via Airbnb eller någon annan plattform. Du får dra av kostnaderna för uthyrningen från inkomsterna.

Läs mer om avdragen i anknytning till hyresinkomster.

 

Mer information:
Nilla Hietamäki, kommunikationschef, tfn 029 5125 292
e-postadress: fornamn.efternamn@skatt.fi

 

Skatteförvaltningens tidigare meddelanden om temat:

2.5. Skattedeklarationens utsatta datum närmar sig – Skatteförvaltningen önskar att största delen deklarerar på nätet

24.4 Har du frågor om den förhandsifyllda skattedeklarationen? Skatteförvaltningen besvarar de vanligaste frågorna

17.4 Har du fått inkomster av Airbnb eller andra hyresinkomster? Deklarera uppgifterna i skattedeklarationen

11.4 Hushållsavdrag och resekostnader är de avdrag som finländare oftast själv drar av i sin skattedeklaration

3.4. Du som deklarerar på papper, handla i tid: kompletteringarna ska vara framme hos Skatteförvaltningen på det utsatta datumet

25.3 Fem miljoner finländare får snart den förhandsifyllda skattedeklarationen – skattedeklarationen har förnyats