Du som deklarerar på papper, handla i tid: kompletteringarna ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen

Skatteförvaltningens meddelande, 3.4.2019

Den förhandsifyllda vikbara skattedeklarationen i lakanformat blir historia i år. Finländarna får under april för första gången A4-utskrifter över sina beskattningsuppgifter för granskning i stället för den förhandsifyllda skattedeklarationen i lakanformat. Om uppgifterna i utskriften är korrekta behöver kunden inte göra någonting. Skatteförvaltningen rekommenderar att uppgifterna ska kompletteras i e-tjänsten MinSkatt. Om kunden kompletterar sin skattedeklaration på papper ska kompletteringarna i motsats till tidigare år lämnas med separata blanketter. Den förhandsifyllda skattedeklarationen som kommit med posten kan inte returneras. Blanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen för skattedeklarationen, varför kunden ska reservera tid för postgången.

I fjol kompletterade 1,45 miljoner finländare sin förhandsifyllda skattedeklaration, 60 procent av dem gjorde det på webben.

- Den förhandsifyllda skattedeklarationen med returkuvert har tidigare skickats till 5,4 miljoner finländare. I fjol kompletterade endast 600 000 kunder sin skattedeklaration på papper och använde returkuvertet. Nu sänder vi inte längre några returkuvert med den förhandsifyllda skattedeklarationen eftersom majoriteten av kunderna inte behöver kuvertet. Den som lämnar in sin skattedeklaration på papper får fortfarande returkuvertet genom att be om det, säger överinspektör Hilkka Pelander från Skatteförvaltningen.

I år är det för första gången möjligt för den som kompletterar sin skattedeklaration att befullmäktiga en annan person att göra kompletteringarna i MinSkatt. Fullmakten kan ges på adressen suomi.fi/fullmakter.

Skatteförvaltningen påminner om att samma uppgifter kan deklareras bara en gång: om du kompletterar uppgifter på papper, komplettera inte samma uppgifter i MinSkatt.

Sex steg för komplettering av en förhandsifylld skattedeklaration på en blankett

1. Kontrollera i den förhandsifyllda skattedeklarationen vilka blanketter du behöver

Uppgifterna som utgör grunden för beskattningen framgår av den förhandsifyllda skattedeklarationen. Bredvid varje förhandsifylld uppgift anges den blankett som ska användas för kompletteringen av uppgiften. Gör inga kompletteringar i den utskrift du fått, utan använd separata blanketter. Det finns exempelvis egna blanketter för resekostnader och för hushållsavdrag.

Använd inte heller blanketter för tidigare skatteår eftersom blanketterna har reviderats i november 2018. Pappersblanketterna som kunden lämnat in konverteras till elektroniskt format på Skatteförvaltningen. Det är också därför som det är viktigt att använda blanketter för rätt år. Det finns en egen separat blankett för varje uppgift som ska deklareras.

2. Skriv ut blanketterna på skatt.fi eller ring och beställ dem

Du kan skriva ut själv blanketterna som du behöver för kompletteringen av uppgifter på adressen skatt.fi/blanketter. Det andra alternativet är att beställa blanketterna och returkuvertet per telefon på nummer 029 497 030 (på finska) eller 029 497031 (på svenska).

3. Fyll i uppgifterna noggrant innanför fälten

Uppgifterna i datafälten läses optiskt så du ska fylla i uppgifterna noggrant innanför fälten. Anteckna namnet och personbeteckningen på blankettens varje sida. Anteckna på blanketten också det skatteår vars uppgifter du deklarerar, i det här fallet 2018. Häfta inte ihop blanketterna.

4. Bifoga varken kvitton eller verifikat

Du behöver inte skicka några kvitton till Skatteförvaltningen, men du måste förvara dem i sex år från skatteårets utgång. Skatteförvaltningen ber vid behov om kvitton för granskning.

5. Returadressen finns på första sidan av blanketten

Om du skickar blanketterna per post ska du skicka dem till den adress som finns på första sidan av blanketten. Du kan också lämna in blanketterna på skattebyrån och då helst insatta i ett kuvert. Det finns inte längre ett returkuvert med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Vid behov får du returkuvertet på skattebyrån eller på servicenumret 029 497 031.

6. Reservera tid för postgången, undvik förseningsavgift

Blanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för deklarationen. I år är de utsatta dagarna 7.5, 14.5 och 21.5. Din egen utsatta dag för kompletteringarna står på första sidan av den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om du kompletterar uppgifter för sent kan Skatteförvaltningen påföra en förseningsavgift på 50 euro. Fördelen med att lämna skattedeklarationen elektroniskt är att du kan komplettera din skattedeklaration i MinSkatt ännu på den sista inlämningsdagen.

 

Ytterligare information:

Fem miljoner finländare får snart den förhandsifyllda skattedeklarationen – skattedeklarationen har förnyats

Så här deklarerar du i MinSkatt

Så här deklarerar du på papper

överinspektör Hilkka Pelander, tfn 020 512 3369

kommunikationschef Nilla Hietamäki, tfn 029 512 5292