Du hinner ännu komplettera din skattedeklaration – gör det senast tisdagen 21.5

Skatteförvaltningens meddelande, 20.5.2019

Skatteförvaltningen uppmanar dem som kompletterar skattedeklarationen att agera genast. Om uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen behöver ändras ska en tredjedel av löntagarna och pensionärerna göra det senast i morgon den 21 maj. Skatteförvaltningen rekommenderar att komplettera deklarationen i e-tjänsten MinSkatt. I år finns det tre olika utsatta datum för skattedeklarationen för löntagare och pensionärer. För de flesta var den sista dagen för att komplettera skattedeklarationen redan 7.5 eller 14.5.

Skatteförvaltningen har skickat den förhandsifyllda skattedeklarationen till 4,9 miljoner lön- och pensionstagare under april. En halv miljon jord- och skogsbruksidkare samt rörelseidkare och yrkesutövare fick sin förhandsifyllda skattedeklaration redan tidigare på våren, och deras utsatta dag var 2.4. I vår har vi alltså postat sammanlagt 5,5 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer. För de flesta är uppgifterna i skattedeklarationen färdigt rätt och de behöver inte göra korrigeringar. I fjol kompletterade cirka 1,45 miljoner finländare den förhandsifyllda skattedeklarationen. Av dem kompletterade 61 procent på nätet.

- De som kompletterar sin skattedeklaration har varit aktiva redan i månadsskiftet april-maj. Det ser ut som om finländare har varit ute i god tid när det gäller skattedeklarationen, vilket är fint! Att komplettera uppgifterna elektroniskt tycks också fortfarande öka i popularitet. Redan över en miljon personer har kompletterat sin skattedeklaration i MinSkatt, berättar kommunikationschef Nilla Hietamäki på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen rekommenderar att uppgifterna kompletteras elektroniskt, eftersom MinSkatt är öppen dygnet runt och genom att använda de elektroniska tjänsterna sparar man också på samhällets resurser.

Resekostnader och hushållsavdrag är de vanligaste avdragen

Skattebetalaren kan beviljas olika avdrag i beskattningen vilka minskar på skattebeloppet. Skatteförvaltningen gör en del av avdragen automatiskt. En del av avdragen måste deklareras själv till Skatteförvaltningen. De vanligaste avdragen som man själv deklarerar är kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen samt hushållsavdraget. Även hyresinkomsterna ska deklareras.

Hjälp med att fylla i skattedeklarationen fås i Skatteförvaltningen chatt. Chatten betjänar på vardagar kl. 9-19 fram till 21.5 (på finska). Också på skatt.fi finns det omfattande anvisningar för att komplettera skattedeklarationen, bland annat anvisningar för de vanligaste avdragen. Det går enklast att kontrollera och komplettera skattedeklarationen i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) där inloggningen sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

 

Ytterligare information:

allmänna frågor om skattedeklarationen:

Nilla Hietamäki, kommunikationschef, tfn 029 5125 292

e-post: fornamn.efternamn@skatt.fi

 

Skatteförvaltningens tidigare meddelanden om temat:

13.5 Besökartopp i Skatteförvaltningens e-tjänster – en del av löntagarna och pensionärerna ska komplettera sin skattedeklaration senast i morgon 14.5

6.5 En del löntagare och pensionärer ska komplettera sina skattedeklarationer senast i morgon

2.5 Skattedeklarationens utsatta datum närmar sig – Skatteförvaltningen önskar att största delen deklarerar på nätet

24.4 Har du frågor om den förhandsifyllda skattedeklarationen? Skatteförvaltningen besvarar de vanligaste frågorna

17.4 Har du fått inkomster av Airbnb eller andra hyresinkomster? Deklarera uppgifterna i skattedeklarationen

11.4 Hushållsavdrag och resekostnader är de avdrag som finländare oftast själv drar av i sin skattedeklaration

3.4 Du som deklarerar på papper, handla i tid: kompletteringarna ska vara framme hos Skatteförvaltningen på det utsatta datumet

25.3 Fem miljoner finländare får snart den förhandsifyllda skattedeklarationen – skattedeklarationen har förnyats