Det är igen dags för skatteåterbäringar – i september får 1,3 miljoner privatpersoner pengar

Skatteförvaltningens meddelande, 30.8.2019

1,3 miljoner privatpersoner får sin skatteåterbäring den 4 september. I skatteåterbäringar betalas då ut sammanlagt 1,3 miljarder euro.

 Skatteåterbäringarna betalas ut kund för kund an efter som beskattningen slutförs. Man får sin egen skatteåterbäring på en av sex utbetalningsdagar mellan juli och december. Om man ännu inte fått sin återbäring behöver man inte oroa sig. Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen kan också flyttas från den dag som ursprungligen meddelats ifall det sker ändringar i beskattningen. Utbetalningsdagen kan flyttas fram exempelvis av följande orsaker:

  • kunden korrigerade sin förhandsifyllda skattedeklaration
  • maken eller makan korrigerade sin skattedeklaration
  • Skatteförvaltningen har från annat håll fått uppgifter som påverkar beskattningen
  • kunden har vid Skatteförvaltningen blivit selekterad för noggrannare granskning.

Sin egen situation kan man kontrollera i MinSkatt. Om beskattningen fortfarande är halvfärdig slutförs den senast i slutet av oktober. Alla skatteåterbäringar betalas senast i början av december.

För många är förfallodagarna för kvarskatt och fastighetsskatt samtidigt

Ett flertal förfallodagar kan i år infalla i början av september ifall beskattningen slutförts i juli och man både har kvarskatt och fastighetsskatt att betala. Då är den första förfallodagen för kvarskatten 2.9 och den första förfallodagen för fastighetsskatten genast följande dag, dvs. 3.9.

I september förfaller kvarskatt till betalning för 223 000 privatpersoner till ett sammanlagt belopp på 130 miljoner euro. Fastighetsskatt förfaller till betalning för dryga 2 miljoner kunder till ett belopp på nästan en miljard euro.

Uppgifterna för betalning av kvarskatt finns i MinSkatt samt i beskattningsbeslutet som kunden fått. Uppgifterna för betalning av fastighetsskatt finns i giroblanketterna som skickades tillsammans med fastighetsbeskattningsbeslutet i våras. Till skillnad från många andra skatter används kundens skatteåterbäring i år inte till betalning av fastighetsskatt på dess förfallodag.

Om kunden har svårigheter att betala skatten före förfallodagen kan hen betala skatterna senare enligt uppgifterna i den betalningsuppmaning hen fått. Den försenade skatten medför dock alltid också dröjsmålspåföljder. Vid behov går det att ansöka om ett betalningsarrangemang för kvarskatt i MinSkatt.

Ytterligare information: