Besökartopp i Skatteförvaltningens e-tjänster – en del av löntagarna och pensionärerna ska komplettera sin skattedeklaration senast i morgon 14.5.

Skatteförvaltningens meddelande, 13.5.2019

Om uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen behöver ändras ska en tredjedel av löntagarna och pensionärerna göra det senast i morgon den 14 maj. Skatteförvaltningen rekommenderar att komplettera deklarationen elektroniskt i e-tjänsten MinSkatt. I år finns det tre olika utsatta datum för skattedeklarationen för löntagare och pensionärer. En del hade sitt utsatta datum redan 7.5 och resten har det nästa vecka på tisdagen 21.5. De förhandenvarande utsatta datumen har orsakat en besökartopp i Skatteförvaltningens e-tjänster.

Skatt.fi ligger nära gränser för en miljon användare i veckan och MinSkatt har en dryg halv miljon inloggningar inom samma tid

Skatteförvaltningens elektroniska ärendehanteringskanaler har varit populära under de senaste veckorna när löntagarnas och pensionärernas utsatta datum för skattedeklarationen har varit aktuella. I skatt.fi finns det omfattande anvisningar för att komplettera skattedeklarationen och där finns bland annat anvisningar för de vanligaste avdragen. Det går enklast att kontrollera och komplettera skattedeklarationen i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Skatt.fi besöktes över 970 000 gånger under första maj-veckan och i MinSkatt loggades det in 637 000 gånger. Dagen före det första utsatta datumet för löntagare och pensionärer hade webbplatserna fler besökare än på själva den utsatta dagen. Emedan skatt.fi hade 228 000 besökare på måndagen 6.5 och MinSkatt 157 000 inloggningar, hade skatt.fi 208 000 besök på den utsatta dagen 7.5 och MinSkatt 143 000 inloggningar.

- Det verkar som om kompletterarna har varit ute i god tid, vilket är bra. I MinSkatt kan egna uppgifter skickas till oss för handläggning flera gånger till och med det utsatta datumet. Chatten både på webbplatsen för skattedeklarationen i MinSkatt och på skatt.fi hjälper i maj dem som kompletterar sin skattedeklaration också efter tjänstetid vardagar till kl. 19.00, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki.

Löne- och pensionsinkomsterna finns redan färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen

Skatteförvaltningen har skickat den förhandsifyllda skattedeklarationen till 4,9 miljoner finländare under april. För de flesta är uppgifterna i skattedeklarationen färdigt rätt och de behöver inte göra korrigeringar. Exempelvis löne- och pensionsinkomsterna samt skuld- och ränteuppgifterna finns redan färdigt ifyllda i skattedeklarationen.

I fjol kompletterade 1,45 miljoner finländare den förhandsifyllda skattedeklarationen. Av dem kompletterade 61 procent på nätet. Typiska avdrag som ska kompletteras själv är resekostnader och hushållsavdrag. Även hyresinkomsterna ska deklareras själv.

Om skattedeklarationen kompletteras skjuts förfallodagen för kvarskatten eller betalningsdagen för skatteåterbäringen framåt

Skatteåterbäringens betalningsdag och kvarskattens förfallodag infaller i år tidigare än förut. Största delen av finländarna får sin skatteåterbäring 6.8 och förfallodagen för kvarskattens första rat är 1.8 för de flesta.

Om skattedeklarationen kompletteras av en själv eller om maken kompletterar sin skattedeklaration förflyttas skatteåterbäringens betalningsdag eller kvarskattens förfallodag till senare på hösten. Även återbärings- eller kvarskattebeloppet kan ändras.

- Om du ändrar på uppgifterna i skattedeklarationen, lönar det sig inte att betala kvarskatten enligt uppgifterna i det ursprungliga beskattningsbeslutet. Vänta i lugn och ro på det nya beskattningsbeslutet med nya betalningsuppgifter. Du får det nya beslutet eventuellt först efter förfallodagen för den ursprungliga kvarskatten. I MinSkatt ser du om din skattedeklaration fortfarande är under behandling, säger överinspektör Tarja Tapio från Skatteförvaltningen.

Men om du redan hann betala kvarskatten före du fick det nya beskattningsbeslutet, behöver du inte oroa dig: det tidigare betalda beloppet beaktas i ditt nya beskattningsbeslut och andelen som du eventuellt överbetalade återbärs till dig på den skatteåterbäringsdag som står i det nya beslutet. Om du däremot betalade för litet kvarskatt från början, får du nya betalningsuppgifter med det nya beskattningsbeslutet där det tidigare betalda beloppet har beaktats.

 

Mer information:

Grafik

allmänna frågor om skattedeklarationen:

Nilla Hietamäki, kommunikationschef, tfn 029 5125 292

frågor om att betala skatteåterbäring och kvarskatt:

Tarja Tapio, överinspektör, tfn 029 5125 019

e-postadress: fornamn.efternamn@skatt.fi

 

Skatteförvaltningens tidigare meddelanden om temat:

6.5 En del löntagare och pensionärer ska komplettera sina skattedeklarationer senast i morgon

2.5 Skattedeklarationens utsatta datum närmar sig – Skatteförvaltningen önskar att största delen deklarerar på nätet

24.4 Har du frågor om den förhandsifyllda skattedeklarationen? Skatteförvaltningen besvarar de vanligaste frågorna

17.4 Har du fått inkomster av Airbnb eller andra hyresinkomster? Ange uppgifterna i skattedeklarationen

11.4 Hushållsavdrag och resekostnader är de avdrag som finländare oftast själv drar av i sin skattedeklaration

3.4 Du som deklarerar på papper, handla i tid: kompletteringarna ska vara framme hos Skatteförvaltningen på det utsatta datumet

25.3 Fem miljoner finländare får snart den förhandsifyllda skattedeklarationen – skattedeklarationen har förnyats