1,7 miljoner personer får skatteåterbäring i augusti – för en del kan återbäringen ha använts till betalning av skatter

Skatteförvaltningens meddelande, 31.7.2019

Majoriteten av privatpersonerna får i år sin skatteåterbäring i augusti eller i september. De vanligaste skatteåterbäringsdatumen är 6.8 och 4.9. Skatteåterbäring kan ha använts till betalning av skatter om kunden sedan tidigare har haft obetalda skatter eller skatter som förfaller till betalning snart efter att beskattningen har slutförts. Man kan kontrollera läget i MinSkatt.

Den 6 augusti betalas det ut sammanlagt cirka 800 miljoner euro i skatteåterbäring till 1,7 miljoner kunder. Den 1 augusti förfaller å andra sidan kvarskatt till betalning för 225 000 kunder till ett sammanlagt belopp av cirka 90 miljoner euro. September är den andra vanliga återbäringsmånaden då 1,3 miljoner kunder får sina skatteåterbäringar. I september betalas det 1,3 miljarder euro i skatteåterbäring. I september förfaller kvarskatt till betalning för 223 000 kunder till ett sammanlagt belopp av cirka 130 miljoner euro.

Beskattningen slutförs för alla kunder före utgången av oktober. Det innebär att skatteåterbäringarna betalas ut senast i december och att också förfallodagen för den första raten av en eventuell kvarskatt infaller i december. Slutdatumet för den egna beskattningen samt skatteåterbäringens utbetalningsdag eller kvarskattens förfallodagar kan kontrolleras i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt.

Det skatteåterbäringsbelopp som betalats in på kontot kan vara ett annat än det belopp som angetts i beskattningsbeslutet

– Vanligtvis ringer många till oss om de först på skatteåterbäringsdagen märker att det på kontot inte har betalats in samma summa som de trott att de skulle få eller om de inte alls har fått skatteåterbäringen, berättar överinspektör Tarja Tapio. Detta kan exempelvis bero på att skatteåterbäringens utbetalningsdag har flyttats framåt och kunden inte har märkt det. Om beloppet på kontot inte stämmer med det man trott att man ska få kan det bero på att skatteåterbäring har använts till betalning av skatter, exempelvis förskottsskatt.

– Skatteåterbäring används till betalning av skatter från och med dagen då beskattningen slutförs för kunden till och med den 4:e dagen i månaden därpå, säger Tapio. Den dag då beskattningen slutförs används återbäringen till skatter som sedan tidigare är obetalda. Dagen då beskattningen slutförs anges i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Vad gäller skatter som förfaller till betalning används skatteåterbäringen till att betala skatten genast på förfallodagen. Ett undantag utgör de fastighetsskatter som förfaller till betalning 3.9. Skatteåterbäringar används inte till dem på förfallodagen. Man kan kontrollera i MinSkatt om den egna skatteåterbäringen har använts till betalning av skatter. Skatteförvaltningen informerar också om användningen av skatteåterbäringar i ett skattesammandrag i början av månaden efter att skatteåterbäringen har använts. Sammandraget kan läsas i MinSkatt eller så skickas det hem per post.

– Om beskattningen alltså har slutförts exempelvis 10.6, har skatteåterbäringen då använts till moms som förfallit till betalning 12.6 eller till andra skatter på eget initiativ, till förskottsskatt som förfallit 24.6 samt till arvs- eller gåvoskatt som förfallit 1.7 ifall kunden har sådana skatter att betala. Därefter återbärs det eventuellt återstående beloppet 6.8, upplyser Tarja Tapio.

Skatteåterbäringsdagen eller förfallodagarna för kvarskatt kan ha flyttats

Om man har gjort ändringar i sin skattedeklaration flyttas slutdatumet för beskattningen framåt och likaså utbetalnings- och förfallodagarna som meddelats i det ursprungliga beskattningsbeslutet. De uppgifter man oftast ska ange själv är resekostnaderna och hushållsavdragen. Andra vanliga orsaker till att datumen flyttas framåt är ändringar som makan eller maken gjort i sin skattedeklaration eller uppgifter om beskattningen som Skatteförvaltningen fått från annat håll. Dessutom kan Skatteförvaltningen ännu behöva undersöka beskattningen närmare.

Om slutdatumet för beskattningen samt utbetalnings- eller förfallodagarna flyttas framåt får man veta om saken antingen i ett nytt beskattningsbeslut eller per brev där det berättas om att beskattningen ännu fortsätter. Den som har tagit i bruk suomi.fi-meddelanden får ett meddelande till sin e-post när ett nytt beslut eller ett brev kan läsas i MinSkatt. Det kan ta en tid innan beslutet eller brevet per post kommer fram men i MinSkatt kan uppgifterna läsas genast.

Ytterligare information: