Katso-tjänsten avslutas – Suomi.fi-fullmakter utvidgas till nya användare

Nyhet, 19.5.2020

Du kan ansöka om Suomi-fullmakt i slutet av juni om du har använt Katso-tjänsten tidigare och inte på egen hand kunnat övergå till Suomi.fi-fullmakter. Sådana användare är exempelvis kommuner, församlingar och läroanstalter.

Ta i bruk Suomi.fi-fullmakter genast när det är möjligt, eftersom Katso-tjänsten faller ur bruk i slutet av 2020.

Vilka användare gäller ändringen?

De företag och organisationer som är registrerade i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) kan övergå att använda Suomi.fi-fullmakter via den nya Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Finska företag och organisationer ska alltid ha FO-nummer för att kunna befullmäktiga ett företag eller en annan person för att sköta skatteärenden.

Från och med juni kan också sådana privatpersoner ansöka om Suomi.fi-fullmakter som inte har starka elektroniska autentiseringsmetoder, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Tjänstemannen registrerar en fullmaktsrätt för sig

Syftet med tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande är att en eller flera personer i varje organisation ska ha registrerat för sig fullmaktsrätten till de ärenden för vilka organisationen behöver Suomi.fi-fullmakt. Den som representerar organisationen kan från och med juni ansöka om registrering av fullmakter i webbtjänsten Suomi.fi.

Personer som beviljats fullmakt kan i fortsättningen bevilja och ansöka om Suomi.fi-fullmakter självständigt i Suomi.fi under Fullmakter. De kan bevilja exempelvis en bokföringsbyrå eller andra arbetstagare i företaget eller organisationen Suomi.fi-fullmakter.

Så här skickar du in en fullmaktsansökan för registrering:

  • Finska företag och organisationer ska i första hand lämna en elektronisk fullmaktsansökan.
  • Privatpersoner ansöker om fullmakt i webbtjänsten Suomi.fi och ber om registrering av sin fullmaktsansökan genom att besöka Skatteförvaltningens kontor. En privatperson kan också fylla i en fullmaktsansökan tillsammans med kundrådgivaren på skattebyrån.
  • Utländska organisationer ska skicka sin fullmaktsansökan per post och bifoga till den alla nödvändiga och till riktigheten bestyrkta handlingar.

Var beredd på att ansöka om fullmakt

Du kan bekanta dig med fullmaktsansökan redan nu, även om du kan lämna din ansökan först i juni.

1. Bekanta dig med Suomi.fi-fullmakter

2. Kom överens om vem som får fullmaktsrätten, det vill säga administrerar Suomi.fi-fullmakterna och beviljar ger dem i organisationen. Det kan exempelvis vara den som hittills varit Katso-huvudanvändare.

3. Ta reda på vilka i organisationen har rätt att underteckna en fullmaktsansökan och en eventuell fullmakt.

4. Utred vem som sköter organisationens ärenden i e-tjänsterna och behöver därför en Suomi.fi-fullmakt. Det finns olika slags fullmaktsärenden så det är viktigt att komma överens om vem som har ansvaret för vilka ärenden.

5. Ni kan exempelvis tilldela fullmakten en viss underorganisation med hjälp av en fullmaktsspecifikation. Med underorganisationens fullmaktsspecifikation kan organisationen exempelvis specificera organisationens olika avdelningar. Det är bra att fundera på sådana begränsningar i god tid.

6. Kontrollera att varje fullmaktshavare har tillgång till personliga nätbankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort som de kan använda för att autentisera sig i fullmaktstjänsten och e-tjänsterna.

En närmare tidtabell och instruktioner för fullmaktsansökningar publiceras i juni.

Läs mer