Systemet med stödrättigheter inom jordbruket avvecklas

Nyhet, 20.5.2022

Systemet med stödrättigheter inom jordbruket kommer att upphöra vid utgången av 2022. Stödrättigheterna upphör den 31 december 2022, om den regeringsproposition som sänds på remiss på våren får riksdagens godkännande. Hittills har jordbrukaren behövt stödrättigheter för att få vissa jordbruksstöd. Från och med 2023 är det avsett att stöden ska bygga på åkerarealen utan ett separat system med stödrättigheter.

Ändringen påverkar inte beskattningen av de flesta jordbruksidkare

Ändringen påverkar inte inkomstbeskattningen av de flesta jordbruksidkare för skatteåret 2022. De flesta jordbruksidkare fick stödrättigheter då systemet med stödrättigheter infördes, och de har ingen anskaffningsutgift som ska dras av i beskattningen. Också många av dem som separat ansökt om stödrättigheter har redan i beskattningen dragit av anskaffningsutgiften för stödrättigheterna som årliga utgifter.

Ändringen påverkar dock beskattningen för vissa jordbruksidkares del: det blir skattekonsekvenser om jordbruksidkaren har beslutat att dra av anskaffningsutgiften för stödrättigheterna som avskrivningar och det fortfarande finns utgiftsrest för skatteåret 2022. I så fall ska den återstående utgiftsresten dras av på en gång i den skattedeklaration för jordbruk för 2022 som lämnas på våren 2023.

Observera att stödrättigheterna förlorar sitt värde som jordbrukstillgångar. Utgiftsresten för stödrättigheterna kan inte längre finnas med i uträkningen av förmögenheten i skattedeklarationen för skatteåret 2022.

Inverkan på beskattningen av gårdsbruksöverlåtelser

På sommaren 2022 kan jordbruksidkaren ansöka om stöd utifrån stödrättigheterna för sista gången. Efter att stöden ansökts har stödrättigheten inte längre något separat värde och ingen köpesumma kan riktas till stödrättigheten vid försäljningen av en gårdsbruksenhet. Köpesumman för en åker är då i sin helhet vederlag som omfattas av överlåtelseskatt och köpesumman kan inte längre delvis riktas till stödrättigheten som varit fri från överlåtelseskatt.

Vid överlåtelser av jordbruksmark år 2022 bestäms rätten till stöden för 2022 på annat sätt vid överlåtelser av hela gårdsbruksenheten än vid övriga överlåtelser av jordbruksmark. Anvisningar om stödärenden finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Ansökan om grundstöd hos Livsmedelsverket med stödrättigheten för jordbruk slutar den 15 juni 2022. Efter det har stödrättigheten för gårdsbruk inte längre något värde vid andra överlåtelser än dem som gäller hela gårdsbruksenheten. Om hela gårdsbruksenheten med stödrättigheter överlåts senast den 31 augusti 2022 har dessa stödrättigheter ännu ett värde.

Mer information

Vad är stödrättigheter?

Systemet med samlat gårdsstöd infördes i Finland den 1 januari 2006. Då inrättades det ett stödrättighetsregister i vilket gårdsstödrättigheter registrerades för alla som år 2006 hade lämnat ansökan om stöd. Det har varit möjligt att sälja, köpa, hyra, donera eller byta stödrättigheter, men dock endast bland aktiva jordbrukare. Jordbruksidkaren har kunnat köpa stödrättigheter utan eller med åker. På basis av stödrättigheterna har det varit möjligt att från EU ansöka om grundstöd, förgröningsstöd eller stöd till unga jordbrukare. Från och med den 1 januari 2023 ska dessa stöd bygga på stödberättigad areal.