Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattenummerregistret uppdateras i april 2022

Nyhet, 12.4.2022

I april 2022 tas uppgifterna bort från det officiella skattenummerregistret om de personer om vilka det på basis av anmälningsskyldigheten inom byggbranschen inte har lämnats några arbetstagaranmälningar till Skatteförvaltningen under de senaste två åren.

I samband med personbeteckningen har alla fått ett bestående skattenummer vars registrering i skattenummerregistret är obligatorisk för alla som arbetar på en gemensam byggarbetsplats. I det officiella skattenummerregistret har de personer registrerats som arbetar på byggarbetsplatser och som ur arbetarskyddsmyndigheternas synpunkt ska vara registrerade, även om anmälningsskyldigheten till Skatteförvaltningen har begränsats.

Skattenummerregistret uppdateras enligt kraven i den dataskyddsförordning som trädde i kraft på våren 2018. Om Skatteförvaltningen inte har fått uppgifter om en person i någon arbetstagaranmälning avregistreras personen ur det officiella skattenummerregistret den 29 april 2022.

Efter uppdateringen kan registreringen i det officiella skattenummerregistret kontrolleras från och med den 1 maj 2022.

Kontrollera registreringen av skattenumret – den öppna tjänsten i MinSkatt

Du kan ansöka om att på nytt bli skattenummerregistrerad

Det skickas ingen separat anmälan till de personer som avregistreras ur skattenummerregistret. Det går vid behov att ansöka om att bli skattenummerregistrerad på nytt antingen genom att ringa till servicenumret 029 497 070 (skattenummer och anmälningar om byggande) eller genom att besöka skattebyrån. Om personen har en finsk personbeteckning kan hen också själv i MinSkatt anteckna sitt skattenummer i skattenummerregistret. Personens skattenummer ändras inte i samband med en ny registrering.

Även arbetsgivaren eller den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet kan elektroniskt i e-tjänsten Ilmoitin.fi till Skatteförvaltningen lämna en begäran att få arbetstagarnas skattenummer registrerade.

Läs mer:

Skattenummerregistret

Skattenummer