Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteintäkternas utveckling: I januari–mars 2022 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 21 696 miljon euro i skatter

Nyhet, 14.4.2022

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 9 506 miljoner i januari-mars vilket är 524 miljoner (+5,8 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 8 070 miljoner, vilket är 345 miljoner (+4,5 %) mer än året innan.

I januari-mars var intaget av samfundsskatter 2 857 miljoner, vilket är 670 miljoner (+30,6 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 5 554 miljoner i januari-mars vilket är 391 miljoner (+7,6 %) mer än i fjol.