Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Från och med den 15 september 2022 kan jordbruksidkare ansöka om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket

Nyhet, 2.9.2022

Jordbruksidkare kan söka tillfälligt fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket. Stödet söks i MinSkatt, och ansökningstiden är från den 15 september till den 31 oktober 2022.

Fastighetsskattestödet är ett av regeringens åtgärder för att försöka lindra den kostnadskris inom jordbruket som ökningen av energipriset orsakat.

Länken till ansökan läggs automatiskt till ingångssidan i MinSkatt

De jordbruksidkare som under skatteåret har påförts minst 10 euro i fastighetsskatt på produktionsbyggnader inom jordbruket kan ansöka om fastighetsskattestöd. För dessa jordbruksidkare läggs länken till ansökan om fastighetsskattestöd automatiskt till ingångssidan i MinSkatt den 15 september 2022.

Fastighetsskattestödet gäller endast produktionsbyggnader inom jordbruk – inte mark eller produktionsbyggnader inom skogsbruk. Stödet beviljas inte automatiskt utan jordbruksidkaren ska själv söka stödet i MinSkatt.

Skatteförvaltningen fattar besluten om stödet i november–december, och stödet betalas på kundens konto före utgången av året. Stödbeloppet är högst 35 000 euro.

Se till att fullmakterna för ombudet är i skick innan stödet söks

Om ett ombud sköter dina skatteärenden ska du se till att ditt ombud har de fullmakter som behövs för att ansöka om fastighetsskattestöd. Du kan ge fullmakter för elektronisk kommunikation i tjänsten Suomi.fi. Ditt ombud behöver antingen fullmakten ”Hantering av skatteärenden” eller ”Fastighetsbeskattningsärenden”.

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 2.9.2022