Anvisningen om dokumentation av internprissättning har uppdaterats

Nyhet, 2.5.2022

Skatteförvaltningens anvisning Dokumentation av internprissättning har uppdaterats den 28 april 2022. Syftet med anvisningen är att handleda företag vid upprättandet av dokumentationen av internprissättningen. Dokumentationen av internprissättning är en skriftlig utredning som görs för näringsbeskattningen om prissättningen vid transaktioner mellan ett företag och ett utländskt företag som är i intressegemenskap med det och om följandet av principen om marknadsmässiga villkor.

Anvisningen har uppdaterats på grund av en ändring i 31 § i lagen om beskattningsförfarande, som trädde i kraft 1.1.2022. Anvisningen har även till andra delar preciserats och ett nytt kapitel 2 har lagts till. I detta kapitel beskrivs det genom exempel om rekommenderade åtgärder genom vilka man kan försäkra sig om att prissättningen är marknadsmässig redan innan den egentliga dokumentationen av internprissättning görs upp. I uppdateringen har det också till tillämpliga delar beaktats avgörande som högsta förvaltningsdomstolen har gett efter att den föregående versionen av anvisningen har publicerats.

Den uppdaterade anvisningen tillämpas för första gången för dokumentationen av internprissättning som görs för skatteår som börjar den 1 januari 2022 eller därefter.

Skatteförvaltningens sakkunniga inom internprissättning ger råd i frågor som gäller internprissättning och dokumentation. Du når dem på adressen siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2022