Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Årsanmälningar för år 2021 – de utsatta dagarna är snart här!

Nyhet, 12.1.2022

Varje år lämnar företag och övriga prestationsbetalare en årsanmälan till Skatteförvaltningen med uppgifter om de prestationer som de betalat.

Årsanmälan måste lämnas senast den 31 januari 2022. Vissa årsanmälningar har en avvikande utsatt dag.

Lämna årsanmälan i tid så att uppgifterna hinner med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna för privatpersoner.

Du kan lämna årsanmälningar i Skatteförvaltningens e-tjänst

Du kan lämna en del av årsanmälningarna i Skatteförvaltningens e-tjänst i stället för Lomake.fi. Logga in tjänsten till exempel med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Om årsanmälan tidigare har kunnat lämnas i Lomake.fi kan du fortfarande lämna anmälan i samma tjänst för år 2021.

Årsanmälningar som kan lämnas i Skatteförvaltningens e-tjänst:

De årsanmälningar som inte har nämnts här kan fortfarande lämnas i Lomake.fi. Årsanmälningar kan också lämnas som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi.

Läs mer: