Årsanmälningar för år 2020 – de utsatta dagarna är snart här!

Nyhet, 11.1.2021

Med en årsanmälan lämnar företag och övriga prestationsbetalare årligen till Skatteförvaltningen uppgifter om de prestationer de betalat.

Årsanmälan ska lämnas senast den 1 februari 2021. Vissa årsanmälningar har en avvikande utsatt dag.

Lämna årsanmälan i tid så att uppgifterna hinner med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna för privatpersoner.

Anmäl ännu pensioner och förmåner i årsanmälan för 2020.

Förmedlade du hyresobjekt eller transporttjänster år 2020?

Hyresförmedlaren är kontakten mellan hyresgästen och ägaren av den lägenhet eller fastighet som ska hyras ut.

  • När betalningarna går via hyresförmedlaren, ska förmedlaren lämna en årsanmälan till Skatteförvaltningen om de förmedlade hyresinkomsterna. Förmedlaren är inte uppgiftsskyldig, om hen själv är en part i avtalet.
  • Årsanmälan är ny och ges för första gången om betalningar som gäller uthyrda objekt 2020. Anmälan ska lämnas senast den 1 februari 2021.

Den som förmedlar transporttjänster är länken mellan kundens beställning och transportföretaget.

  • Förmedlaren är uppgiftsskyldig när avtalet uppstår mellan kunden och transportföretaget och betalningarna går via förmedlaren. Förmedlaren är inte uppgiftsskyldig, om hen själv är en part i avtalet.
  • Uppgifterna lämnas till Skatteförvaltningen från och med 2020. Anmälan ska lämnas senast den 1 februari 2021. Tidigare har förmedlare av transporttjänster anmält uppgifterna till Trafik- och kommunikationsverket.

Mer information:

Förhandsinformation om årsanmälningar för år 2021