En representant för ett utländskt företag kan sköta ärenden elektroniskt med hjälp av applikationen Finnish Authenticator och en Suomi.fi-fullmakt

Nyhet, 22.2.2021

Applikationen Finnish Authenticator och den utländska personens UID-identifierare ersätter Katso-autentiseringen. Katso-autentiseringen och Katso-auktoriseringarna går inte längre att använda från och med 1.5.2021.

En representant för ett utländskt företag kan sköta skatteärenden elektroniskt i MinSkatt, Lomake.fi och Palkka.fi när hen har ett finländskt identifieringsverktyg eller det utländska identifieringsverktyget Finnish Authenticator och en Suomi.fi-fullmakt.

Representanten för ett utländskt företag kan också ge exempelvis en finländsk bokföringsbyrå en fullmakt att sköta skatteärenden elektroniskt på företagets vägnar.

Man ska ansöka om en utländsk identifierare och en Suomi.fi-fullmakt separat

Om en representant för ett utländskt företag inte har ett finländskt identifieringsverktyg ska hen registrera en identifierare för en utländsk person åt sig och ta i bruk mobilapplikationen Finnish Authenticator.

Om representanten för ett utländskt företag inte har en finländsk personbeteckning och finländskt identifieringsverktyg behöver hen en identifierare för utländska personer för att kunna göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi. Med hjälp av mobilapplikationen Finnish Authenticator kan utländska personer logga in i MinSkatt, Lomake.fi och Palkka.fi.

För elektronisk kommunikation behöver representanten för ett utländskt företag även en Suomi.fi-fullmakt. I praktiken gör representanten för företaget en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi, skriver ut ansökan och postar den med nödvändiga bilagor till behandling.

Med fullmaktsansökan ansöks först om en fullmaktsrätt för företagets representant och ange vilka fullmakter företaget behöver. När fullmaktsrätten registrerats kan representanten för företaget använda applikationen Finnish Authenticator för att autentisera sig i e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter och där ge exempelvis sig själv eller en bokföringsbyrå en ärendefullmakt. Efter detta kan den som har fått ärendefullmakten logga in i MinSkatt, Lomake.fi eller Palkka.fi.

När man loggar in i en elektronisk servicetjänst visas Finnish Authenticator som ett alternativt autentiseringssätt bland de övriga Suomi.fi-identifieringsverktygen.
En utländsk privatperson kan tills vidare inte själv sköta sina ärenden elektroniskt och inte heller ge en annan person eller ett annat företag fullmakt att sköta ärenden elektroniskt på sina vägnar.

Närmare anvisningar och mer information