Skattefri lön som betalas av en internationell specialorganisation påverkar inte skatteprogressionen för övriga förvärvsinkomster

Nyhet, 10.6.2021

Högsta förvaltningsdomstolen har den 30 april 2021 meddelat ett beslut som gäller de löner och arvoden som en internationell organisation utbetalat. Enligt beslutet beaktas inte skattefri lön i beskattningen av andra eventuella förvärvsinkomster på basis av avtalet med Förenta nationerna och dess specialorganisationer.

Detsamma gäller också lön av andra internationella organisationer om lönen befriats från finsk skatt i avtalet med den internationella organisationen och om det i avtalet inte separat har avtalats om lönens progressionsinverkan.

Internationella organisationer ingår i allmänhet en så kallad värdlandsöverenskommelse med sin hemviststat. Flera sådana internationella organisationer har etablerat sig i Finland med vilka Finland har ingått en värdlandsöverenskommelse där det också kan finnas bestämmelser om beskattningen av arbetstagarna i organisationen.

Om din lön är skattefri på basis av ett avtal som gäller den internationella specialorganisationen påverkar lönen inte beskattningen av dina eventuella andra förvärvsinkomster enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut.

I tidigare beskattningspraxis har lön av en specialorganisation beaktats i skatteprogressionen beträffande andra förvärvsinkomster. Tidigare har det också påförts sjukförsäkringspremier på lönen av en specialorganisation om arbetstagaren varit sjukförsäkrad i Finland.

Kontrollera på ditt beskattningsbeslut för skatteår 2020 att den löneinkomst som du har fått av FN eller en internationell specialorganisation i sin helhet har beaktats som skattefri i beskattningen. Vid behov kan du ansöka om omprövning av inkomstbeskattningen. Du kan begära omprövning av inkomstbeskattningen också för tidigare skatteår. Du kan lämna en begäran om omprövning inom 3 år räknat från ingången av det år som följer efter utgången av skatteåret.

Läs mer:

Du arbetar hos en internationell organisation eller utländsk beskickning – hur beskattas inkomsterna?

Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 30 mars 2021 HFD:2021:54.