Huvudstadsregionens skattebyrå flyttar till en ny lokal − på grund av flytten stängs skattebyrån i köpcentret Gloet redan klockan 12 fredagen den 2 juli

Nyhet, 21.6.2021

Den nya skattebyrån betjänar på adressen Tavastvägen 15 från och med måndagen den 5.7.2021.

Huvudstadsregionens skattebyrå flyttar från köpcentret Gloet. Den nya lokalen ligger vid goda kollektivtrafikförbindelser: Det är lätt att komma till Tavastvägen med metro, buss eller spårvagn.

– Vårt hyreskontrakt med köpcentret Gloet går ut och därmed blev det aktuellt att hitta en ny lokal för huvudstadsregionens besökskundtjänst. Kriterierna för den nya lokalen var god tillgänglighet med kollektivtrafik och att kundtjänsten ligger på gatunivå. I köpcentret Gloet har vi under rusningstiderna haft svårigheter med att hålla kundflödet under kontroll eftersom utrymmena fanns i de övre våningarna och köerna belastade den övriga verksamheten på köpcentret särskilt vid årsskiftet, säger Satu Hopia ledande sakkunnig på lokaltjänsterna hos Skatteförvaltningen.
– Också närheten till servicestället International House of Helsinki påverkade valet av lokal eftersom Skatteförvaltningen har verksamhet också där. Nu blir det möjligt att utnyttja personalresurserna flexibelt.

Den nya skattebyrån är tillgänglig och har moderna utrymmen med 17 platser för kundtjänsten. Dessutom finns det 11 självbetjäningsterminaler. Skattebyråns tjänster ändras inte. Utanför huvudingången till fastigheten finns en postlåda där kunderna kan lämna dokument också utanför tjänstetid.

Fredagen den 2 juli stängs kontoret i Gloet redan klockan 12.00 på grund av flytten. Skatteförvaltningen betjänar i den nya lokalen från och med måndagen den 5 juli klockan 9.00. Under coronan rekommenderar vi användningen av andra kanaler, såsom telefon och MinSkatt.

Huvudstadsregionens skattebyrå har öppet i juli och augusti från måndag till fredag klockan 9–15, och vintertid klockan 9–16.15.