Saku Airosmaa utnämnd till IKT-direktör på Skatteförvaltningen

Nyhet, 12.11.2021

Saku Airosmaa från Uleåborg har utnämnts till ny överdirektör för produkthanteringsenheten på Skatteförvaltningen. Tjänsten är för viss tid från den 1 december 2021 till den 31 juli 2026.

Airosmaa har arbetat på Skatteförvaltningen från och med 2014. Han har bland annat lett arkitekturenheten och varit produktgruppsdirektör. Han har till exempel lett det projekt i utvecklingen av e-tjänsterna som resulterade i ett beslut att förverkliga MinSkatt.

Före Skatteförvaltningen har Airosmaa arbetat bland annat som ledande konsult i ett projekt för utveckling av datahantering och verksamhet i storföretag samt lett den praktiska IKT-verksamheten på Nokia.

Beskattarens digitala språng påverkar alla finländare

Digitaliseringen av Skatteförvaltningens verksamhet har påverkat hela samhället. För kunderna visar den sig som e-tjänsten MinSkatt som 90 procent av skattebetalarna använder.

– Den ändring som digitaliseringen medfört har varit stor och snabb: MinSkatt har endast inom ett par år helt ändrat hur våra kunder sköter sina vardagliga skatteärenden, säger Airosmaa.

Bakom verksamheten ligger ett beskattningssystem som baserar sig på omfattande insamling av uppgifter från intressentgrupper och i hög grad automatiserad behandling. Det pågår kontinuerliga förändringar för Skatteförvaltningens kunder och i verksamhetsmiljön.

– För att säkerställa skatteintäkterna måste vi förstå kundernas verksamhet och behov samt vara där var beskattningsbara inkomster uppkommer. Detta innebär till exempel att vi måste förstå hur plattformsekonomin fungerar och sammanlänkas, fortsätter Airosmaa.

En välfungerande beskattning i framtiden kräver flexibilitet och ändringsförmåga av Skatteförvaltningen. Därför görs det föregripande ändringar också i verksamhetssätten och organisationen.

Ett mer kundinriktat verksamhetssätt: vi leder informationsbaserat, är mer träffsäkra och förbättrar kontinuerligt

Produkthanteringsenheten som Airosmaa leder är en av Skatteförvaltningens tre nya huvudenheter som inledde verksamheten i början av detta år. Reformen går ut på att effektivera grundverksamheten samt att rikta handlednings- och övervakningsåtgärder allt bättre med hjälp av kundförståelse.

De övriga huvudenheterna är beskattningsenheten som Heli Lähteenmäki leder och kundrelationsenheten som Ari Mäkelä leder.

– Vi vill erbjuda olika kundgrupper sådana lösningar som motsvarar just deras behov och som bidrar till att det är lättare att sköta skatteärenden. De gränssnitt som vi har utvecklat under de senaste två åren är ett bra exempel på detta, konstaterar Airosmaa.

Information om Skatteförvaltningens ledning finns på skatt.fi: Skatteförvaltningens direktörer