Så här sköter ett utländskt företag sina skatteärenden elektroniskt efter augusti

Nyhet, 22.6.2021

Representanten för ett utländskt företag behöver från och med den 1 september mobilapplikationen av det utländska identifieringsverktyget Finnish Authenticator och en Suomi.fi-fullmakt för elektronisk kommunikation. Om representanten för det utländska företaget har i bruk en finsk personlig stark identifierare, till exempel nätbankskoder, räcker det med att skaffa en Suomi.fi-fullmakt.

Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna kan inte längre användas från och med september.

Reservera tid för att skaffa identifieringsverktyget och fullmakten

Ansökan om Finnish Authenticator och Suomi.fi-fullmakten framskrider i etapper:

  1. Representanten för ett utländskt företag – till exempel den verkställande direktören– ska registrera en identifierare för en utländsk person åt sig själv och ta i bruk mobilapplikationen Finnish Authenticator.
  2. Representanten för företaget gör en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi, skriver ut ansökan och postar den med nödvändiga bilagor för att handläggas. När ansökan har handlagts och företagets representant har fått fullmaktsrätten kan hen ge de fullmakter med hjälp av vilka det går att sköta egentliga ärenden.
  3. Representanten för det utländska företaget använder applikationen Finnish Authenticator för att identifiera sig i e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ger där exempelvis sig själv eller en bokföringsbyrå de ärendefullmakter som behövs.
  4. Den som har fått ärendefullmakten kan logga in i exempelvis MinSkatt eller inkomstregistret och sköta det utländska företagets skatteärenden.

En utländsk privatperson kan tills vidare inte sköta sina ärenden själv elektroniskt och inte heller ge en annan person eller ett företag fullmakt att sköta dem elektroniskt på sina vägnar.

Närmare anvisningar och mer information