Punktskatten på tobak höjs vid ingången av juli

Nyhet, 9.6.2021

Punktskatten på cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter höjs vid ingången av juli 2021.

Höjningarna genomfördes i fyra steg under två års tid, så att den första höjningen gjordes vid ingången av januari 2020, den andra vid ingången av juli 2020, den tredje vid ingången av januari 2021 och den fjärde görs vid ingången av juli 2021.

Läs mer: