Preliminär statistik: fastighetsskatteintäkterna ökar år 2021

Nyhet, 25.3.2021

Enligt Skatteförvaltningens preliminära uppgifter blir intäkterna från fastighetsskatterna i år cirka 59 miljoner euro (+3,1 %) högre än i fjol. Enligt uppskattningen samlar Skatteförvaltningen in 1 999 miljoner euro i fastighetsskatter till kommunerna i år. De preliminära uppgifterna grundar sig på de fastighetsuppgifter som Skatteförvaltningen använder för att påföra fastighetsskatterna för 2021.

Fastighetsskatten för 2021 baserar sig på fastighetens beskattningsvärde 2020 och på den fastighetsskattesats som den kommun där fastigheten är belägen har fastställt för 2021.

Fastighetsägarna ska kontrollera och vid behov komplettera fastighetsskattedeklarationen senast den 4 maj. Fastighetsbeskattningen för 2021 slutförs i slutet av oktober. Efter det publicerar Skatteförvaltningen den slutgiltiga statistiken över fastighetsskatterna.

– Den slutliga statistiken kan avvika något från de preliminära uppgifterna. Till exempel under de senaste åren har det slutliga debiterade fastighetsskattebeloppet varit cirka 5–10 miljoner mindre än enligt den preliminära statistiken, säger överinspektör Jenna Lempiäinen som svarar för fastighetsskattestatistiken på Skatteförvaltningen.

De ökade fastighetsskatteintäkterna kommer från de största kommunerna

Orsaken till de ökade fastighetsskatteintäkterna i år är de höjningar som kommunerna gjort i fastighetsskattesatserna och de ökade beskattningsvärdena på fastigheterna.

– Tillväxten sker i synnerhet i de stora kommunerna men detta leder till en tillväxt på riksnivå i statistiken. Till exempel i Åbo och Vanda ökade intäkterna och dessa kommuner påverkade i stor omfattning det totala beloppet, säger Lempiäinen.

På basis av de preliminära uppgifterna minskar fastighetsskatteintäkterna med mer än en procent i 100 kommuner och ökar med mer än en procent i 71 kommuner jämfört med det föregående året. I 138 kommuner förblir fastighetsskatteintäkterna nästan oförändrade, det vill säga ändringen är mindre än procent jämfört med året innan.

Kommunerna i Nyland får 35 procent av den insamlade fastighetsskatten

Fastighetsskatten redovisas i sin helhet till den kommun där fastigheten är belägen.

På basis av de preliminära uppgifterna får de kommuner som finns i Nyland mest fastighetsskatteinkomster även i år. Kommunerna i Birkaland får uppskattningsvis 8,5 procent av den insamlade fastighetsskatten och kommunerna i Egentliga Finland får 7,6 procent.

Ni som svarar för ekonomin i kommunen: bekanta er med de preliminära uppgifterna om fastighetsskatten

Skatteförvaltningen rekommenderar att de som svarar för ekonomin i kommunen bekantar sig med de preliminära fastighetsskatteuppgifterna. De preliminära uppgifterna ger information om bland annat:

  • i hur många kommuner fastighetsskattesatserna ökade och minskade
  • hur beskattningsvärdena på fastigheter har utvecklats
  • hur den insamlade fastighetsskatten fördelas mellan byggnader och mark
  • hur fastighetsskatten samlas in per kommun.

Mer information:

Preliminär statistik över fastighetsskatten – skatt.fi
Skatteförvaltningens statistikdatabas (Px-Web)