Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Nya årsboksbeslut från högsta förvaltningsdomstolen gällande internprissättning

Nyhet, 10.6.2021

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har gett två årsboksbeslut som gäller internprissättning (21.5.2021 och 2.6.2021). Beslutet HFD:2021:66 handlar om prissättningen av finansieringstransaktioner inom koncernen och HFD:2021:73 handlar om att definiera den marknadsmässiga rörelseresultatnivån för en distributör med begränsade risker.

Skatteförvaltningen tar årsboksbesluten i beaktande i sin verksamhet och utreder behovet att uppdatera tidigare publicerade anvisningar och ställningstagande som en följd av besluten.

Koncernskattecentralens sakkunniga ger handledning i frågor som gäller internprissättning. En kontaktbegäran eller frågor kan skickas till Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2021