Nya årsboksbeslut från högsta förvaltningsdomstolen gällande internprissättning

Nyhet, 10.6.2021

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har gett två årsboksbeslut som gäller internprissättning (21.5.2021 och 2.6.2021). Beslutet HFD:2021:66 handlar om prissättningen av finansieringstransaktioner inom koncernen och HFD:2021:73 handlar om att definiera den marknadsmässiga rörelseresultatnivån för en distributör med begränsade risker.

Skatteförvaltningen tar årsboksbesluten i beaktande i sin verksamhet och utreder behovet att uppdatera tidigare publicerade anvisningar och ställningstagande som en följd av besluten.

Koncernskattecentralens sakkunniga ger handledning i frågor som gäller internprissättning. En kontaktbegäran eller frågor kan skickas till Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(a)vero.fi.